اس ام اس جملات زيبا و معني دار ممکن است

اس ام اس سخنان بزرگان

حد دوست و دشمن
هر بدي ميتواني به دشمن نرسان که
ممکن است روزي دوستت گردد و هر
سري داري با دوستت در ميان نگذار که
ممکن است روزي دشمنت گردد.سعدي

اس ام اس جملات قشنگ

بر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و درانسان چيزي بزرگتر از فکر او (هميلتون)

اس نصيحت

هر چيز زيبا و جذاب خوب نيست ولي هر چيز خوبي، زيباست. (دي انکلاس)

اس ام اس عارفانه فلسفي

هر گاه خبر هاي بد را به عنوان يک نياز به
تغيير و نه يک خبر منفي پذيرفتيد شما از
آن شکست نخورده ايد بلکه از آن چيزهاي
تازه آموخته ايد.بيل گيتس

اس ام اس پندآموز

برتري هميشه منفور بوده است ، و هنگاميکه برتر از همه اي بيشتر منفوري .گراسيان

اس ام اس بزرگان جهان

تجربه نامي است که شخص براي اشتباهاتش انتخاب مي‌کند. (اسکار وايلد)

اس ام اس فلسفي

آلبرت هوبارد :
انضباط فردي عبارت است از : توانايي مجبور کردن خود به انجام کاري که بايد در زمان معيني به اتمام رسد ، چه دوست داشته باشيم چه نداشته باشيم.

اس ام اس جملات بزرگان

هيچ کس نمي تواند ما را بهتر از خودمان فريب دهد .گوته

اس سنگين

هـر حـقـيـقــتي از سـه مـرحـلـه مي گـذرد:
ابـتـدا، بـه مـسـخره گـرفـتـه مـيـشود
بـعـد بـه شـدتـــــ بـا آن مـخالـفـتـــــ مـيـشـود

و در آخـر، بـه عـنـوان امـري بـدـيهـي پـذـيـرفـتـه ميـشـود.

” آرتورشوپنهاور “

اس ام اس سخنان بزرگان

عشق زماني است که براي شاد کردن معشوق احتياجي به کلام نداشته باشي، تنها لرزش قلب تو کافي است. (کيتلين راجرز)

اس ام اس بزرگان فلسفي

تا کنون رفيقي پيدا نکردم که به اندازه تنهايي قابل رفاقت باشد

تورو

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس