اس ام اس جملات زيبا و معني دار

اس ام اس بزرگان جهان

با گريه به دنيا مي آيي اما چنان زندگي کن
که با خنده از دنيا بروي.سرنگ

اس ام اس جملات پند آموز

دانش مانند قدرت لذت بخش است….
( فرانسيس بيکن )

اس ام اس سنگين و فاز بالا

پرسش هاي ما افکار ما را مي سازند. رابينز

اس ام اس عارفانه فلسفي

آينده از آن کساني است که به
استقبالش مي روند.فردريش نيچه

اس ام اس سخنان کوتاه

آدم بي مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بي سرمايه است . پاسکال

اس ام اس سنگين و فاز بالا

هرگز داشته هايت را به نداشته هايت نفروش
شايد وقتي به نداشته هايت رسيدي
حسرت داشته هايي را بکشي که ارزان
فروختي. . .

اس ام اس جملات پند آموز

»آينده کودکان بسته به تربيت پدر و مادر
است«
*ويکتور هوگو

اس ام اس عرفاني

خطا را محکوم کن نه خطاکار را. (ويليام شکسپير)

اس ام اس بزرگان

گرت از دست برآيد، دهني شيرين کن مردي آن نيست که مشتي بزني بر دهني سعدي

اس ام اس جملات قصار

ما از عروسک کمتريم
آنها مرده بودند و زندگي مي کردند
ما زندگي مي کنيم و مرده ايم. . .

اس ام اس جملات قصار

تو چيزها را مي بيني و مي پرسي: چرا؟ من خواب چيزهائي را که وجود ندارند مي بينم و مي گويم: چرا که نه؟ جرج برنارد شاو

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس