اس ام اس دلداري دوست بينديشنيچه

sms هاي پندآموز

با هر که بدي کردي تا دم مرگ از او
بينديش.نيچه

اس ام اس جملات تکان دهنده

اگر ندانيد که به کجا مي رويد,چگونه
توقع داريد به آنجا برسيد؟باسيل
اس.والش

اس نصيحت

شهرت بيشتر برازنده ي مردگان است
و لباس عاريه اي است که به تن زندگان
مضحک مينمايد. . .

اس ام اس عرفاني

من تنها يک چيز مي‌دانم و آن اينکه هيچ نمي‌دانم.

سقراط

اس سنگين

فنلون : اگر ما به معايب کوچک خود اعتراف مي کنيم براي آن است که به طرف خود بفهمانيم که از معايب بزرگتري بري هستيم .

اس ام اس بزرگان جهان

خوشبختي کيفيت ذهني است که انديشه از
آن لذت ميبرد.ماکسول مالتز

اس ام اس جملات تکان دهنده

کنفسيوس :

شرافتمند هر چه را مي خواهد در خود مي جويد و فرومايه در ديگران جستجو مي کند .

اس ام اس حکيمانه

به راستي که شماري بسيار از مردم با ياوه گويي هاي خود نشان مي دهند که ميان تهي هستند اما اندکي از آنان نيز با سکوت خود نشان مي دهند که الهي هستند. تاولر

اس ام اس سنگين

در معادله زندگي آينده هيچ وقت به گذشته برابر نيست. ” آنتوني رابينز “

اس ام اس کلام بزرگان

عشق ماندگار هرگز بر جاذبه ي جسماني
ميان شما و معشوق که همواره در حال
تغيير است متکي نيست.باربارا دي
آنجليس

اس ام اس کلام بزرگان

مال از بهر آسايش عمر است نه عمر از بهر گرد آوردن مال.سعدي

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس