اس ام اس عاشقانه مصرعيقلب منمصرعيقلب تو شاه بيتي

sms عاشقانه توپ

مصرعي از قلب من با مصرعي از قلب تو شاه بيتي مي شود در دفتر ديوان عشق.

SMS عاشقانه

وقتي مي آمدي
حياط پر مي شد از عطر ترنج
حالا تو رفته اي
و فقط
رنج مانده است …

اس زيبا عاشقانه

کليد قلب ، زندگي و روح من … همه در دستان اوست . او مالک آن است فقط بايد کليد
را بچرخاند و بگذارد تا با تمامي شور و عشقم او را در بر گيرم

اس عاشقانه

آنکه روزگارش به تنبلي گذشت

دچار عسرت و پشيماني گشت

پيامک عاشقانه

حرف تازه اي ندارم فقط خزان در راه است . . .
کلاه بگذار سر خاطراتي که يخ زده اند ، شايد يادت بيافتد جيب هايت را وقتي دست هايم مهمانشان بودند . . .

اس ام اس عشقي

زندگي حکمت اوست ….. زندگي دفتري از حادثه هاست …. چند برگي را تو ورق خواهي زد ….. مابقي را قسمت …..

اس ام اس عشقي

“براي پرواز به آسمانها، منتظر نمان که عقابي نيرومند بيايد و از زمينت برگيرد و در آسمانهايت پرواز دهد. بکوش تا پر پرواز به بازوانت جوانه زند و برويد و بکوش تا اينهمه گوشت و پيه و استخوان سنگين را که چنين به زمين وفادارت کرده است، سبک کني و از خويش بزدايي، آنگاه به جاي خزيدن، خواهي پريد. در پرنده شدن خويش بکوش و اين يعني بيرون آمدن از زندانهاي اسارت”
دکتر علي شريعتي

اس ام اس احساسي زيبا

بدون صداقت , وفاداري و تعهد

هرچقدر هم که بگي دوستت دارم

يعني هيچ , يعني پوچ !

اس ام اس هاي عاشقانه

غم بي تو ماندن آنچنان سنگين است ، که به هر آينه اي مينگرم ، ميشکند . . .

اس ام اس عاشق

تو زود رفتي؟ يا من دير رسيدم ؟
نكند كوه ها زودتر از ما به هم برسند؟???!!!!?

درانتهاي نگاهت کلبه اي ميسازم تا مبادا بگويي ازدل برود هرآنکه ازديده برفت.

اس ام اس عاشقانه زيبا

فکر بلبل همه آن است که گل شد يارش گل در انديشه که چون عشوه کند در کارش
دلربايي همه آن نيست که عاشق بکشند خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس