اس ام اس عاشق حسپيدا شد عشق باريدن گرفت

اس ام اس عاشق تنها

حس که پيدا شد عشق باريدن گرفت، هيچ مي داني رمز عاشق بودن هرکس فقط اين است: ساده بودن، ساده ديدن، و ساده پذيرفتن…پس ساده ميگويم، ساده…دوستت دارم

اس ام اس عشقي

“مغز متفكر ترين انسانها را ، گلوله نادان ترين آدم ها مي شكافد”

اس ام اس عشق

سوداي دلم قسمت هر بي سر و پا نيست / خوش باش که يک لحظه دلم از تو جدا نيست . .

اس ام اس عاشقانه

خوشا روزي که با هم مينشستيم / قلم در دست و کاغذ مينوشتيم
قلم بشکست و کاغذ در هوا شد / مگر خط جدايي مينوشتيم . . .

اس ام اس احساسي قشنگ

بنده اي بخداگفت

تو که سرنوشت مرا نوشته اي پس چرا آرزوکنم؟

خدا گفت شايد در تقدير تو نوشته باشم هرچه آرزو کني

اس ام اس هاي عاشقانه

من دلم ميخواد خستگي را بفشارم در مشت ، غصه ها را در باد
فاتح قلعه بي روزن ترديد شوم ، من دلم ميخواهد بيداري هم چون رويا شيرين باشد . . .

اس عاشقانه

ديوانه ها را محبت آرام مي کند ما را محبت تو ديوانه مي کند .

اس ام اس احساسي زيبا

روي ماه دستمال نمدار مي کشم
نوک قاشق، آسمونو مي چشم
مي پاشم ستاره ها رو سر رات
که بياي قدم بذاري رو چشم
يه حساب تازه اي باز مي کنم
شکل ماهتو پس انداز مي کنم

پيامک عاشقانه

هيچ چيز دلنشين تر از اين نيست که مدام اسمت را صدا بزنم
با يک علامت سوال…*؟*
و تو با حوصله جواب بدهي جـــــــــــون ِدلــــم !؟

SMS عاشقانه

اشک هاي نيامدنت روي گونه ماسيد نبوس

نمک گير ميشوي

پيامک عاشقانه

آنان که بودنت را قدر نمي دانند رفتنت را “نامردي” ميخوانند !

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس