اس ام اس عرفاني و فلسفي عشق فرشته اي است

SMS پندآموز

عشق فرشته اي است در لباس هوس… (ايمز ريپلاير)

اس ام اس فلسفي

حقيقت مانند دريا است که چون نمک آب دريا زياد است تشنگي را رفع نمي کند. اگر حقيقت آدمي تحريف شود مثل آب شور دريا خواهد بود که تشنگي اش را رفع نخواهد کرد. فردريش نيچه

اس ام اس پندآموز

فردريش نيچه :آموزش انديشه کردن : در مدارس ؛ اندک نشاني از آن نمي توان يافت ؛ حتي در دانشگاه ها ؛حتي در ميان شناخته ترين فيلسوفان ؛ آري مي بينم که منطق به عنوان يک نظريه ؛ کار و تکنيک ؛ دارد به سستي مي گرايد.

اس سنگين

عشق فرشته اي است در لباس هوس… (ايمز ريپلاير)

اس ام اس عرفاني

سرنگ : با گريه به دنيا مي آيي اما چنان زندگي کن که با خنده از دنيا بروي .

اس ام اس بزرگان فلسفي

برتري هميشه منفور بوده است ، و هنگاميکه برتر از همه اي بيشتر منفوري . . .
(گراسيان)

اس ام اس بزرگان جهان

خواستار سعادت ديگران بودن بزرگترين خوشبختي هاست.

الثرر

اس ام اس حکيمانه

بزرگمهر:
آنكه كردار به سخاوت بيارايد و گفتار براستي در اين جهان نيك بخت است

اس نصيحت

آن هنگام که روحم عاشق جسمم شد و
جفت گيري اين دو سر گرفت من بار ديگر
متولد شدم.ويکتور هوگو

اس ام اس معني دار

شما يک زن را به خاطر زيبايي اش دوست نداريد، او زيباست زيرا شما دوستش داريد. (جف زينرت)

اس ام اس پندآموز

جيمز آلن: شما به همان اندازه که بخواهيد کوچک، و به همان اندازه که آرزو کنيد بزرگ مي شويد .

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس