اس ام اس معني دار کـه او پـاسـخ مي دهـد

اس ام اس جملات پند آموز

در سـن هـشـتـاد و سـه سـالگي از ” فـرانکــــ لـويـد رايـتـــــ” مـعـمـار بـزرگـــــ و
نـامـدار پـرسـيـدنـد :
ازمـيـان كـارهـاي بـزرگـي كه انـجـام داده ايـد ؛ كـدام را بـيـشـتـر مي پـسـنـديـد ؟
کـه او پـاسـخ مي دهـد : كـار بـعـدي را….

اس ام اس سنگين

»مادر نگاه آسمان بر زمين است«
*آرشيت دانا

اس ام اس فلسفي

دشمن چون از همه حيلتي فرو ماند سلسله دوستي بجنباند . پس آنگه به دوستي کارها کند که هيچ دشمني نتواند .سعدي

اس ام اس عرفاني و فلسفي

مال از بهر آسايش عمر است نه عمر از بهر گرد آوردن مال.سعدي

اس ام اس جملات قشنگ

عشق گل کميابي است . آندره توريه

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

اولين درسي که والدين بايد به فرزندان خود بياموزند، صداقت است. شوپنهاور

اس ام اس نصيحت و دلداري

در ميان دو دشمني ميفکن
که ايشان چون صلح کنند تو در ميانه شرمسار باشي . . .
(سعدي)

اس ام اس بزرگان فلسفي

آزادي در بي آرزويي است .

شمس تبريزي

اس ام اس قشنگ و زيبا

آنكه خود را به امور كوچك سرگرم مي‌كند چه بسا كه تواناي كاهاي بزرگ را ندارد (لاروشفوكو)

SMS پندآموز

يا چنان نماي که هستي ،يا چنا باش که مي نمايي . بايزيد بسطامي

اس ام اس عرفاني و فلسفي

آنکه ثروت خود را باخت ، زياد باخته است ولي آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . سروانتس

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس