اس ام اس هاي عاشقانه در رفاقتوفا بودن شرط مردانگيست

اس ام اس عاشقانه زيبا

در رفاقت با وفا بودن شرط مردانگيست ، ورنه با يک استخوان صد سگ رفيقت ميشوند

SMS عاشقانه

رفتم خياطي دادم همه ساسونهاي دلم رو بشکافه، آخه خيلي دلم برات تنگ شده …

پيامک عاشقانه کوتاه

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / که هرچه بر سر ما مي رود ارادت اوست

نظير دوست نديدم اگرچه از مه و مهر / نهادم آيينه ها در مقابل رخ دوست .

sms عاشقانه براي دوست دختر

هرگز هيچ حسرتي در دنيا اين چنين يک جا جمع نمي شد که در اين ۴ کلمه جمع شده :
او مرا دوست ندارد

اس ام اس عشق

خورشيد خاموش،ستاره روشن
آسمان آبي خاموش،آسمان سياه روشن
فدات همه چيز آمادس تا تو راحت
بخوابي .… گلم خوب بخوابي

اس ام اس عاشقانه زيبا

چند سال گمم تو روزايي که گذشت …

اس ام اس عاشقانه خفن

عشق جنون است و جنون چيزي جز
خرابي و پريشاني“فهميدن و انديشيدن
“نيست
دوست داشتن،دراوج،از سر حد عقل فراتر
ميرود و فهميدن و انديشيدن را از زمين
مي کند و باخود به قله ي بلند اشراق مي
برد

sms عاشقانه براي دوست دختر

زحمت چه مي کشي پي درمان من اي دوست

ما به نمي شويم و تو بدنام مي شوي . . .

اس عاشقانه

بيا تا عاشق هم باشيم ، تو با عشق من زندگي کن و من با عشق تو نفس ميکشم

اس ام اس عشق

بنويس نام مرا درکف دستت اي دوست ، تا به وقت قنوتت نبري ازيادم

اس ام اس هاي عاشقانه

نه دست هايت توى جيبم است

نه سرت روى سينه ام

در اين گرانى شب هايى که باران

تمامِ ستاره ها را از آسمان شسته است

نمى شود دِل به آسمان زد و براى آرزوهايت

شهاب چيد!

کمى برايم آغوش قرض مى دهى!؟

مى خواهم ناز ات را بخرم اما

دل و جيب ام عجيب خالى ست!

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس