اس ام اس پندآموز عرفاني در اين دنيا خود راکسي

اس ام اس عرفاني

آلن استرايک

در اين دنيا، خود را با کسي مقايسه نکنيد، در اين صورت به خودتان توهين کرده‌ايد.

اس ام اس عارفانه فلسفي

راز خوشبختي در اين است که کاري را که مجبور به انجام آن هستيد دوست بداريد . هاکسلي

پيامک سخنان بزرگان

حـتـي افـرادي هـم که مـعـتـقـد هـستـنـد سـرنـوشـتـــــ هـمه از قـبـل تعـيـيـن شـده و قـابـل
تغـيـيـر نيـسـتـــــــ ؛ مـوقـع رد شـدن از خـيـابـان ابـتـدا دو طـرفـــــ آن را نگاه ميـکـنـنـد .

اسـتـيـون هـاوکـيـنگـــــ…

اس ام اس سنگين تيكه دار

بتهوون:
اگر مي خواهي خوشبخت باشي براي خوشبختي ديگران بكوش زيرا آن شادي كه ما به ديگران مي دهيم به دل ما بر مي گردد

اس سنگين

يک ابله تحصيل کرده از يک ابله بي سواد
ابله تر است. . .
)مولير(

اس ام اس جملات پند آموز

هر انتخابي كه مي كنيد به آن پايبند باشيد . باربارا دي آنجليس

پيامک نقل قول

برتري هميشه منفور بوده است ، و هنگاميکه برتر از همه اي بيشتر منفوري .گراسيان

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

هستي ما به ناپايداري ابرهاي پاييز تماشاي تولد و مرگ موجودات همچون نظاره شعله‌‌هاي آتش يک عمر مانند جرقه رعدي در آسمان چون سيلابي پر شتاب و روان از سراشيبي کوهي . گواتما بودا

اس ام اس معني دار

تغيير دهندگان اثر گذار در جهان کساني هستند که

بر خلاف جريان شنا مي‌کنند . . .

(والترنيس)

اس ام اس حکيمانه

با خود عهد ببند که هيچگاه بيکار ننشيني.

توماس جفرسون

اس نصيحت

در انتخاب دوستان و ترک انها زياد عجله نکن

سولدن

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس