اس ام اس کلام بزرگان ژوان هريس

اس ام اس دلداري دوست

مي دوني! خوشگلي در اصل هيچ ربطي به قيافه نداره، درباره رنگ مو يا سايز يا شکل نيست،

همه اش اينجاست، به نوع راه رفتن و صحبت کردن و فکر کردن آدم بستگي داره!

ژوان هريس

پيامک نقل قول

ما از عروسک کمتريم
آنها مرده بودند و زندگي مي کردند
ما زندگي مي کنيم و مرده ايم. . .

اس سنگين

ديل کارنگي:راه نفوذ در ديگران، دانستن آرزوهايشان است .

اس ام اس بزرگان جهان

هيچ کس نزند بر درخت بي ثمر سنگ . سعدي

اس ام اس بزرگان

گرت از دست برآيد، دهني شيرين کن مردي آن نيست که مشتي بزني بر دهني سعدي

اس سنگين

کمبرلند :
من انديشي خود را در معرض اين فکر مسخري رندانه قرار نمي دهم که هرچه بر سر آدمي مي آيد ، خير و صلاح اوست ، بلکه بر آنم که هر کسي از پيشامد به بهترين وجه استفاده کند ، مانند انسان خوب و فرزانه اي عمل کرده است .

اس ام اس سخنان بزرگان

سقراط

يك زندگي مطالعه نشده ،ارزش زيستن ندارد .

اس ام اس بزرگان فلسفي

کساني که در خود احساس حقارت مي کنند به ديگران رحم مي کنند اما به دليل غرورشان دم نمي زنند! يعني درد مي کشند و مي خواهند با ديگران هم دردي کنند.کساني که با ديگران همدردي مي کنند به دليل دردمند بودن خودشان است. فردريش نيچه

اس ام اس پندآموز عرفاني

رضايت وجدان منوط به انجام وظيفه است.

اسمايلز

SMS پندآموز

زمان براي هيچ كس نه متوقف مي شود نه بر مي گردد ونه اضافه مي شود . شيللر

اس ام اس پندآموز عرفاني

بخاطر بسپاريم که تنها راه تامين خوشبختي اين نيست که متوقع حقشناسي از ديگران باشيم بلکه خوبيهائيکه به آنها مي کنيم بايد فقط بمنظور تامين مسرت باطن خودمان باشد . ديل کارنگي

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس