اس ام اس بزرگان فلسفي تربيت کودک را بايد

اس ام اس عرفاني

تربيت کودک را بايد بيست سال پيش از تولش آغاز کرد. ناپلئون

اس ام اس عارفانه فلسفي

آنقدر شکست مي‌خورم تا راه شکست دادن را بياموزم . پطر

اس ام اس پندآموز

آزادي همان آشوب است، فقط با
نورپردازي بهتر
*آلن دين فوستر

اس سنگين

وقتي که شما به بدبيني عادت کنيد ، بدبيني به اندازه خوشبيني مطلوب و دوست داشتني است . آرنالد بنت

اس ام اس سنگين و معني دار

کرامول : مرد جنگي براي دولت بهترين و مناسبترين سفير و ساستمدار بشمار مي رود .

SMS پندآموز

آنقدر شکست مي‌خورم تا راه شکست دادن را بياموزم . پطر

SMS پندآموز

»بچهها تا کوچکند به‌پدر و مادرشان مهر
ميورزند، وقتي بزرگ شدند آنها را به
محاکمه ميکشند و گاهي نيز مورد عفو
قرار ميدهند«
*اسکار وايلد

اس ام اس پندآموز

چنانچه نيک انديش باشيد خير و خوشي به
دنبالش خواهد امد-ژوزف مورفي

اس نصيحت

” اراده ي مرد عامل خوشبختي اوست” . شچدرين

اس ام اس عرفاني

به راه باديه رفتن به از نشستن باطل که گر مراد نيابم به قدر وسع بکوشم سعدي

اس ام اس سنگين

هر چيزي زيبائي هاي مخصوص به خودش را دارد ولي هرکسي نميتواند آنها را ببيند. کنفوسيوس

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس