اس ام اس عاشق در مدرسه تحصيل محبت نتوان

اس ام اس عاشقانه خفن

در مدرسه تحصيل محبت نتوان کرد / اين مسئله علميست که آموختني نيست

اس ام اس عشق

مقصد،جايي در انتهاي مسير نيست!بلکه لذت بردن از گام هايي است که برمي داريم!

اس ام اس احساسي قشنگ

پيامک عاشقانه کوتاه

به رو زلف پريشان جمع داري/پريشاني
به روي جمع آري
پريشان زلف تو چون روزگار است/از آن
دارم پريشان روزگاري

پيامک عاشقانه کوتاه

صدايت در گوشم زمزمه ميشود و نگاهت در ذهن مجسم
ولي من تو را ميخواهم ، نه خيالت را . . .

اس ام اس عشق

اگر آنکه رفت خاطره اش را مي بُرد
فرهاد سنگ نمي سُفت!
مجنون آشفته نمي خُفت!

اس ام اس عاشق

ساعت چيست؟
اختراع عجيبيست که جاي خاليت را به رخ دل تنگيهايم ميکشد

اس ام اس عشق و دوستي

عيـد که مي آيد
اين دلم قد تُنگ هاي ماهي ، تَنگ مي شود برايت !

پيامک عاشقانه احساسي

خوشبختي از آن کسي است که در پي خوشبختي ديگران باشد. زرتشت

اس ام اس عاشق

عزيز دلم جدائي مکن / جهان کوچکيست ، بي وفائي مکن
ببخش عاشقت را و منت گذار / من که گريه کردم ، عاشق آزاري مکن . . .

اس زيبا عاشقانه

رفيق بي وفا را کمتر از دشمن نمي دانم

شوم قربان آن دشمن که بويي از وفا دارد . . .

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس