اس سنگين فلسفه همان خواست قدرت

اس ام اس دلداري دوست

فلسفه همان خواست قدرت است همان خواست علت نخستين. فردريش نيچه

اس ام اس جملات بزرگان

لئو تولستوي

هر کس به فکر تغيير جهان است. اما هيچ کس به فکر تغيير خويش نيست.

اس سنگين

آزادي عبارت است از دستزدن بههرکاري
که بهوسيله قوانين موضوعهي حکومتي که
تفکيک قوا در آن بهحقيقت پيوسته
است،منع نشده باشد.حکومتي که در آن
قانون را هيئت مقننه تدوين، قوه مجريه
بصورت مجزا اجرا و قوه قضاييهي مستقلي
آن را قضاوت ميکند
*شارل دو منتسکيو

اس ام اس جملات پند آموز

ميزان بزرگي و موفقيت هر فرد بستگي به اين دارد که تا چه حد مي تواند همه نيروهاي خود را در يک کانال بريزد. اريسون سووت ماردن

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

شما نمي توانيد به يک نفر چيزي را که خودش از قبل نمي داند ياد بدهيد . فقط مي توانيد او را از آنچه مي داند با خبر و آگاه کنيد. گاليله

اس ام اس جملات بزرگان

لزلي بليشا
اکثر مردها سه گروه را دوست دارند ولي هيچ وقت آنها را درک نمي کنند : افراد مونث ، دخترها و زنها!!!

اس ام اس سخنان کوتاه

اميد جزيي از خوشبختي است. ژوبر

اس ام اس کلام بزرگان

اين مقام نيست که …. را مي‌سازد، …. است که مقام را مي‌سازد. (استانلي هافي)

اس ام اس فلسفي

وقتي که شما به بدبيني عادت کنيد ، بدبيني به اندازه خوشبيني مطلوب و دوست داشتني است . آرنالد بنت

اس ام اس پندآموز عرفاني

تحمل دوري خيلي چيزها براي من آسان است، اما تحمل دوري تو نه. (اشلي بريليانت)

اس ام اس فلسفي

چارلي چاپلين: دنيا به قدري بزرگ است که براي همه جا هست به جاي آنکه جاي ديگران را بگيريد سعي کنيد جاي خود را بيابيد.

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس