اس شعر به وقت مرگ مي بيند

اس ام اس شعر قشنگ

به هر در جستمش در بر رخم بست
چو افتادم ز پا بگشود در را
منم سهراب سرگردان که بر خاک
به وقت مرگ مي بيند پدر را

اس ام اس شعر عاشقانه

دلا در عشق دلداري چه حاصل ؟

اسير چشم بيماري چه حاصل ؟

به دور از عشقي واز خود خبر نيست

چو گل بنشسته با خاري چه حاصل ؟

اس ام اس دوبيتي زيبا

در ديده به جاي خواب آب است مرا زيرا که به ديدنت شتاب است مرا
گويند مرا بخواب تا به خوابش بيني اي بيخبران چه جاي خواب است مرا

اس ام اس شعر

به غم نزديكم و دورم ز راحت
نديدم جز جفايت استراحت
بلي زخم دل من به نگردد
چرا كه مانده پيكان در جراحت

اس ام اس هاي دوبيتي

نقش کردم رخ زيباي تو در خانه دل
خانه ويران شد و آن نقش به ديوار بماند…

پيامک شعر

خوشا صبحي که چون از خواب خيزم
به آغوش تو از بستر گريزم
گشايم در به رويت شادمانه
رخت بوسم ، به پايت گل بريزم

اس شعر

پيش بيني را همان نيلوفري که تو بچيني مي کنم
بسم نيستم چون نازنيني مي کنم
من مي نشينم با تو و تنها صبوري مي کنم
يک روز عاشق مي شوي من پيش بيني مي کنم

اس ام اس شعر قشنگ

من از عاشق شــدن باکي ندارم

ولــي از عاشقـــي اندر فـــــرارم

اس ام اس دوبيتي زيبا

گر سر انگشت تو مارا ننوازد گله نيست
گل خاريم و زيان ، سودِ نوازشگر ماست

زان همه زخم که بر تار دل ما زده دوست
حاصل اين نغمه ي عشقيست که در دفتر ماست!

پيامک شعر

صنما با غم عشق تو چه تدبير کنم
تا به کي در غم تو ناله شبگير کنم
دل ديوانه از ان شد که نصيحت شنود
مگرش هم ز سر زلف تو زنجير کنم

اس ام اس شعر قشنگ

من از عاشق شــدن باکي ندارم

ولــي از عاشقـــي اندر فـــــرارم

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس