اس عاشقانه و حقوقش رامن ميگيرد

اس ام اس هاي عاشقانه

دلم ميخواهد عاشق باشد

عقلم ميخواهد عاقل باشد

اين ميگويد زود باش

آن ميگويد دور باش

احساسم اين روزها دوشيفت کار ميکند

و حقوقش را از من ميگيرد . . .

اس ام اس عاشق تنها

هزار دليل براي دوست داشتن ، يک دليل براي دوست نداشتن
اون يک دليل رو به خاطر هزار دليلت دوست داشته باش . . .

اس ام اس عشق و دوستي

چه ساده لوح اند

آنان که مي پندارند

عکس تو رابه ديوار هاي خانه ام آويخته ام

و نمي دانند که من

ديوار هاي خانه ام را

به عکس تو آويخته ام!

اس ام اس عاشقانه زيبا

هر شب که ميخوابي يک ستاره از آسمان عشقم برايت مي شمارم
دنيا را چه ديدي شايد بزودي کهکشاني جديد با نام تو کشف شد
شبت ستاره بارون عشقم

اس ام اس عشق و دوستي

ز دست ديده و دل هر دو فرياد
هرآنچه ديده بيند دل کند ياد
بسازم خنجرى نيشش ز پولاد
زنم بر ديده تا دل گردد آزاد

اس ام اس عاشق

اگه ي کتيبه با يييي تا خورشيد داشته باشم ، همه خوشيدها رو ميگردم
تا يه جايي به تو برسم . . . !

اس زيبا عاشقانه

تلخـــي ِ ايـــن روزهآيـــم را ببخشيـــد . . .ديگـــر قَنـــدي در دلـــم , آب نميشـــود . . .
تلخـــي ِ ايـــن روزهآيـــم را ببخشيـــد . . .ديگـــر قَنـــدي در دلـــم , آب نميشـــود . . .

اس ام اس عشقي باحال

دوستي چيزي براي هديه نيست / طرح دريا و غروب گريه نيست
دوستي يک کلبه ويرانه نيست / صحبت از شمع و گل پروانه نيست
دوستي تنهاي تنها يک تب است / بي تو ماندن در سکوت يک شب است . . .

اس ام اس عشقي

نمي گويم فراموشم مکن هـــــــــرگـــــــــــز ولي گاهي به ياد آور رفيقي را که مي
داني نخواهي رفت از يادش

اس ام اس عاشقانه زيبا

ديکتاتور
تويي و آغوشت
که هر بار
مرا تسليم مي کند . . . !

اس ام اس عاشقانه زيبا

از خدا ميخواهم آنچه را که شايسته توست به تو بدهد ، نه آنجه که ارزو داري
زيرا گاهي آرزو هاي تو کوچک و شايستگي تو بسيار

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس