پيامک عاشقانه کوتاه ديگـــر قَنـــدي در دلـــم ,

اس ام اس هاي عاشقانه

تلخـــي ِ ايـــن روزهآيـــم را ببخشيـــد . . .

ديگـــر قَنـــدي در دلـــم , آب نميشـــود . . .

اس ام اس عشقي باحال

دل تمنا ميکند تا من بسازم خانه اي / عاشقان کي خانه دارند دل مگر ديوانه اي !؟

اس ام اس احساسي زيبا

ميگن دلتنگي قشنگترين هديه عشقه حالا من با اين هديه ي قشنگ تو چيکار کنم؟

اس زيبا عاشقانه

غرور هديه شيطان است و
عشق هديه خداوند و ما هديه
شيطان را به هم مي دهيم
ولي هديه خداوند را از
يکديگر پنهان مي کنيم.

پيامک عاشقانه کوتاه

پيش بي درد دمي صحبت از درد مکن
شاخ سبز دلت را به خطا زرد مکن
مرد اگر نيست در ان شهر ولي کوه که هست
تکيه بر کوه کنو تکيه به نامرد نکن

اس ام اس عشق و دوستي

مهرباني تزئين لحظه هاست
براي مهربانيت جوابي جز دوست داشتن ندارم . . .

اس ام اس عشقي باحال

کسي لاف وفا داري زند با بي وفاي خود

که او را بهر خود خواهد، نه او را از براي خود . . .

اس زيبا عاشقانه

اگر کسي مرا خواست ، بگوييد رفته باران را تماشا کند ، و اگر باز اصرار کرد ، بگوييد براي ديدن طوفانها رفته است ، و اگر باز هم سماجت کرد ، بگوييد رفته است تا ديگر باز نگردد .

اس ام اس هاي عاشقانه

دخترک رفت ولي زير لب اين را مي گفت:
” او يقيناً پي معشوق خودش مي آيد ! “

پسرک ماند ولي روي لبش زمزمه بود:
…” مطمئناً که پشيمان شده بر مي گردد

اس ام اس عشقي باحال

اگر بهترني ها رو منهاي خدا کني هيچي خوب نداري اگر بدترين ها رو بعلاوه خدا کني همه چيز خوب داري

اس ام اس عشقي

خدايا اين همه بيداد را بي “دال” کن !

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس