SMS پندآموز اريک تيلر

اس ام اس عرفاني

” هنگامي که اراده مي کنيد به آرزو و يا هدفي برسيد، هرگز اجازه ندهيد هيچ کس يا هيچ چيزي شما را بازدارد.
اريک تيلر “

اس ام اس بزرگان جهان

عشق تاريخچه زندگي است…. اما در زندگي مرد واقعه اي بيش نيست . مادام دواستال

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

نه چندان درشتي كن كه از تو سير شوند ،نه چندان نرمي كن كه بر تو دلير شوند . سعدي

اس ام اس جملات تکان دهنده

ما ديگرانرا فقط تا آن قسمت از جاده که خود پيموده‌ايم مي‌توانيم هدايت کنيم . . .
(اسکات پک)

پيامک نقل قول

فردريش نيچه :آموزش انديشه کردن : در مدارس ؛ اندک نشاني از آن نمي توان يافت ؛ حتي در دانشگاه ها ؛حتي در ميان شناخته ترين فيلسوفان ؛ آري مي بينم که منطق به عنوان يک نظريه ؛ کار و تکنيک ؛ دارد به سستي مي گرايد.

اس ام اس کلام بزرگان

تربيت کودک را بايد بيست سال پيش از تولش آغاز کرد. ناپلئون

اس ام اس بزرگان فلسفي

مرد آزاده پيوسته مي كوشد كه در گفتار آهسته و در كردار خود كردار خود تند و سريع باشد
كنفوسيوس

اس ام اس جملات بزرگان

لذت بيرحمي در ديدن رنج ديگران است اما فردي که بيرحم است اين بيرحمي گريبانگير خودش هم مي شود و به ايشان نيز آزار خواهد رسيد. فردريش نيچه

اس ام اس فلسفي

‏‏اگر انسانها بدانند فرصت باهم بودنشان چقدر محدود است؛
محبتشان نسبت به يکديگر نامحدود مي شود.

اس ام اس حکيمانه

خردمند هر آنچه را که مي داند نمي گويد و هر آنچه را که بگويد مي داند.
(ارسطو)

اس ام اس کلام بزرگان

زمانيکه دانش يک مرد براي موفقيت کافي
است.ولي تقواي او کافي نيست.هر چه را
که او ممکن است بدست آورد دوباره از
دست خواهد داد.کنفسيوس

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس