اس ام اس عشقي از انسانها غمي به دل

اس ام اس احساسي زيبا

از انسانها غمي به دل نگير. زيرا خود غمگينند.با آنکه تنهايند از خود مي گريزند

اس ام اس عشق و دوستي

چقدر شَب اضافه مي آيد
وقتي که نيستي . . .

اس زيبا عاشقانه

لذت عشق، زماني که آن را نثار ميکنيد بيشتر از زماني است که دريافتش ميکنيد.

اس ام اس زيبا عاشقانه

درتنهاترين وقت ها اميد وار باش زيرا زيباترين باران ها از سياه ترين ابرها مي
بارند

اس ام اس زيبا عاشقانه

از عشق هرچه بيشتر نوشيم سيراب تر
از عشق هرچه بيشتر نوشيم سيراب تر

اس ام اس احساسي قشنگ

درد من تنهايي نيست بلکه مرگ ملتي است که گدايي را قناعت ، بي عرضگي را صبر و با
تبسمي بر لب اين حماقت را حکمت خداوندي ميدانند !!

اس زيبا عاشقانه

پيش فرض

دارم فکرميکنم چقدرخوب مي شد…

نزديک صورتم نفس مي کشيدي!

ميداني؟!

من رک تر از آنم که نبوسمت…

sms عاشقانه براي دوست دختر

مصرعي از قلب من با مصرعي از قلب تو شاه بيتي مي شود در دفتر ديوان عشق.

اس ام اس عاشقانه زيبا

اگــــــه دروغ اولُ بخشـــيدي

منتــظر دروغ هـــــاي بعدي باش…!!!

اس ام اس عاشقانه خفن

کلاغ ها گرچه سياهند و آوازشان خوش نيست

اما آنقدر با وفايند که شاخه هاي خشک درختان را در فصل سرد زمستان

تنها نميگذارند . . .

اس ام اس عشقي باحال

سلام به … که ديروز عاشقي مان را بيش از غرورش دوست داشت
و

امروز غرورش را بيش از من دوست دارد .

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس