اس زيبا عاشقانه قهوه اي تلخ بنوشمتا خانهنبودنت

SMS عاشقانه

عادت کرده ام تنها توي کافه اي بنشينم
از پشت پنجره آدم ها را ببينم
قهوه اي تلخ بنوشم و تا خانه با نبودنت پياده راه بروم

پيامک عاشقانه کوتاه

هنوز هم در کوچه هاي خلوت عاشقي در ميان سکوت بوسه هايم زندگي ميکنم شايد رهگذري
مژده اي از روياي ماندگار وعشق جاودانه ام به همراه بياورد.

اس ام اس عشق و دوستي

تو رفتي . . .

انگار که من از اولش نبودم !

من ولي مي مانم انگار که تو تا آخرش هستي !

اس ام اس عاشقانه احساسي

روزهايي که بي تو مي گذرد
گرچه با ياد توست ثانيه هاش
آرزو باز مي کشد فرياد
در کنار تو مي گذشت اي کاش . .

sms عاشقانه توپ

از تو دلگير نيستم!!!

از دلم دلگيرم

که نبودنت را صبورانه تحمل ميکند………..

اس ام اس احساسي قشنگ

دلم چندين سال است روزه ي عشق گرفته است ! اذان افطارش را تو بگو

اس زيبا عاشقانه

مي گويند خدا تنهاست ما که خدا نيستيم پس چرا تنهاييم؟

اس ام اس زيبا عاشقانه

بهار ثانيه ثانيه پيشتر مي آيد

و اينجا کسي هست که به اندازه ي تمام شکوفه هاي بهاري

برايت آرزوهاي خوب دارد

اس ام اس عاشقانه زيبا

برايت چه بنويسم از مهري که در رودخانه قلبم جاريست يا از طوفان سهمگيني که در دلم غوغايي به پا کرده و از اوراقي
که سطر به سطر نام تو و عشق تو را درخود جاي داده “اي مهربانترين” دفترم صد برگ دارد و
من هر صفحه را با نام توو ياد توپر کرده ام و سر انجام به زيباترين نکته هستي رسيده ام .

اس زيبا عاشقانه

دل خوشي اين روزهايم شده ،دغدغه هاي کودکانه تو…

که بپرسي: دوستم داري؟

بگويم: نه…

بُق کني و بگويم چقدر بُق کرده اش دوست داشتني تر است…

اس ام اس عاشقانه

حرفي نزني طاقت جنجال ندارم بدجور شکسته ست دلم حال ندارم
درهاي قفس باز و دلم عاشق پرواز از حس پريدن پرم و بال ندارم

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس