پيامک عاشقانه احساسي که ديگر در دسترس بودننبودن

اس ام اس عاشقانه احساسي

مشترک مورد نظر اين روزهايت کيست
که ديگر در دسترس بودن و نبودن من برايت مهم نيست . . . ؟

اس ام اس احساسي قشنگ

اس ام اس عشقي باحال

اندكي بيشتر زير باران بمان،ابر ها را بوسيده ام تا بوسه بارانت كنم.

اس ام اس عشقي

کوتاه ترين کلمه دنيا i شيرين ترين کلمه دنيا love عزيزترين شخص دنيا you !

اس ام اس عاشقانه زيبا

تو همان مهرباني هستي؟! يا مهرباني همان توست؟!
نمي دانم
مي دانم بي شک با هم نسبت نزديکي داريد . . .

اس عاشقانه

اس ام اس عاشق

وفا را از ماهي ها بياموز که وقتي از آب درميان ميميرن، نه از زنبورها که وقتي از گلي خسته ميشن ميرن سراغ يه گل ديگه

اس ام اس زيبا عاشقانه

آرزو ميکنم فرو افتادن هر برگ پاييزي آميني باشد براي آرزوهاي قشنگت.
.

پيامک عاشقانه احساسي

روي گل شما به سرخي انار ، شب شما به شيريني هندوانه ، لبتان مثل پسته خندان ،
عمرتان به بلندي يلدا و غم هايتان به کوتاهي وزش باد – يلدا مبارک

اس عاشقانه

ايســــتاده امـــــ
بگــــذار ســـــرنوشـــت راهـــــش را بـــــرود…!
مــــــــــــن،
هميــــن جــــا،
کنــــار قــــولــهايــت،
درســـــت روبــــروي دوســــت داشتـــنت
و در عمــــق نبودنــــت،
محــــکم ايستــــاده ام…!

اس ام اس هاي عاشقانه

گاهي بي صدا نگاهت ميکند
مرا ببخش براي اين نگاه هاي پنهاني ، شايد اگر بغضم فرو نشيند صدايت کنم …

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس