اس ام اس جملات پند آموز آنبر فراز بلندترين کوه

پيامک نقل قول

آن که بر فراز بلندترين کوه رفته باشد ؛ خنده مي زند بر همهء نمايش هاي غمناک و جدي بودن هاي غمناک . فردريش نيچه

اس نصيحت

هر چيزي زيبائي هاي مخصوص به خودش را دارد ولي هرکسي نميتواند آنها را ببيند. کنفوسيوس

اس ام اس جملات تکان دهنده

براي يک زندگي خوب: مثل سگ کارکن، مثل اسب بخور، مثل روباه فکر کن و مثل خرگوش بازي کن. جرج آلن

اس ام اس معني دار

تنهايي از آن نيست که آدم کساني را در اطراف نداشته باشد، از اين است که آدم نتواند چيزهايي را منتقل کند که مهم مي پندارد،
از اين است که آدم صاحب عقايدي باشد که براي ديگران پذيرفتني نيست… اگر انساني بيش ازديگران بداند، تنها مي شود!

کارل گوستاو يونگ

اس ام اس جملات بزرگان

کرامول : مرد جنگي براي دولت بهترين و مناسبترين سفير و ساستمدار بشمار مي رود .

اس ام اس پندآموز

عشق درديست شديدتر از تمام دردهاي ديگر ، زيرا در عين حال روح و قلب و کالبد را رنج مي دهد . ولت

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

بهترين موقع براي تربيت اراده،ايام جواني است

لاک

اس ام اس پندآموز

از قلب خود پيروي کن تا هرگز پشيمان نشوي. (جف زينرت)

اس ام اس پندآموز عرفاني

فيلر : انسان آزاد خلق شده است ولي در ميان قيود به دنيا مي آيد .

اس ام اس عرفاني و فلسفي

از قلب خود پيروي کن تا هرگز پشيمان نشوي. )جف زينرت )

اس ام اس کلام بزرگان

معيار واقعي بودن تصميم ان است که دست به عمل بزنيم> >>>>>> انتوني رابينز

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس