اس ام اس فلسفي سيسرون

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

احمق هيچوقت سعادتمند نمي شود.

سيسرون

اس ام اس جملات قصار

آرزوهاي بشر پايان ناپذير است. هرگاه به آرزويي رسيد، آرزوي ديگري دارد.

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

“ناآگاهي ريشه شر است.”

راهب مصري

اس ام اس عارفانه فلسفي

اعمال ثابت ما سرنوشت ما را تعيين ميکند.>>>>>>>>>>>>>>>> انتوني رابيتز

اس ام اس سخنان بزرگان

آنها که غائب اند،کمال مطلوب اند و
حاضرين معمولي و پيش و پا افتاده اند.
گوته

اس ام اس پندآموز

خوشبختي شکل ظاهري ايمان است ،تا ايمان و اميد و سخت کوشي نباشد ،هيچ کاري را نمي توان انجام داد . هلن کلر

اس ام اس سنگين

يک مسافر خوب از خود هيچ ردي بر جا
نمي نهد.يئو تسه

اس ام اس عارفانه فلسفي

بعضي ها طوري هستند که دوستانشان
هرقدر از آنها پايين تر باشند بيشتر
دوستشان دارند.چترفيلد

اس ام اس کلام بزرگان

يا کاملا برده باشيد و يا کاملا آزاد .

جان درايدن

اس ام اس جملات بزرگان

خطا را محکوم کن نه خطاکار را. (ويليام شکسپير)

اس ام اس عارفانه

رهبري يکي از چيزهايي است که نمي‌توان آن را به کسي محول کرد يا بايد آن را اجرا کنيد و يا از آن کناره‌گيري کنيد. (رابرت گوي زويتا)

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس