اس ام اس بزرگان بيشتر کساني موفق شده

اس ام اس سنگين تيكه دار

بيشتر کساني موفق شده اند که کمتر تعريف شنيده اند . اميل زولا

اس ام اس سخنان بزرگان

خدمت به‌وطن نيمي از وظيفه است و خدمت به‌انسانيت، نيم ديگر آن.”ويكتور هوگو”

اس ام اس عرفاني و فلسفي

شايد من بهتر مي دانم که چرا بشر تنها
حيواني است که مي خندد.تنها انسان است
که به شدت رنج مي برد و مجبور است
خنده را بيافريند.نيچه

اس ام اس جملات قشنگ

ميزان بزرگي و موفقيت هر فرد بستگي به اين دارد که تا چه حد مي تواند همه نيروهاي خود را در يک کانال بريزد. اريسون سووت ماردن

پيامک نقل قول

مادامي که انسان در سر راه خود بايستد به نظر مي‌رسد همه چيز سد راه اوست. (رالف والدو امرسون)

اس ام اس جملات قصار

فونتاکو :
آنچه مي خوريد باعث زخم معده نميشود ، بلکه آنچه شما را مي خورد موجب پيدايش اين زخم مي شود .

اس ام اس جملات پند آموز

شکسپير : زندگي داستاني پرخشم و پرصداست که ابلهي آن را بيان مي کند .

اس ام اس جملات قصار

راز دوستي وثروت
بهترين و حقيقي ترين دوستانم از تهي
دستانند.توانگران از دوستي چيزي نمي
دانند.موزارت

اس ام اس دلداري دوست

آينده همان است که ما مي انديشيم.
مارک اورل

اس ام اس بزرگان فلسفي

برتراند راسل : قدرت جديد علم به نسبت خردمندي انسان براي او سودمند است و به نسبت ناداني او زيان بار خواهد بود ، از اين رو اگر بنا باشد تمدن علمي تمدن سودمندي باشد ، ضرورتا بايد با افزايش علم ، خردمندي نيز بايد افزايش يابد .

اس ام اس کلام بزرگان

هر کس را که زَر در ترازوست ، زور در بازوست. سعدي

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس