اس ام اس عاشقانه خفن حرف هايت به اندازه ي

پيامک عاشقانه کوتاه

در کافه ، کنج ديوار

روبروي هم و چه خوب قهوه را نخورديم!

حرف هايت به اندازه ي کافي تلخ بود

اس ام اس عشقي باحال

دواي درد غم خنده باشد / خوشا آنکه ز غم دل کنده باشد

غم دنيا نخور اي يار ديرين / که هر که غم خورد ، بازنده باشد . . .

اس زيبا عاشقانه

لالايي كن بخواب قشنگترين يار
منو از خواب غفلت كردي بيدار
لالايي كن بخواب معني عشقم
الهي بموني تو سرنوشتم
لالايي کن شبت به خير عزيزم
تمام عشقمو به پات ميريزم

اس ام اس هاي عاشقانه

معني بخشيدن يک دل به يک لبخند چيست؟ / من پشيمانم بگو تاوان آن سوگند چيست؟ / از
تو هم دل کندم و هرگز نپرسيدم ز خويش / چاره ي معشوق اگر عاشق از او دل کند چيست

اس ام اس عشقي

شمع داني به دم مرگ به پروانه چه گفت؟ گفت اي عاشق بيچاره فراموش شوي… سوخت پروانه ولي خوب جوابش را داد
گفت طولي نکشد نيز تو خاموش شوي .

SMS عاشقانه

بى تفاوت نيستم فقط ديگر کسى برايم متفاوت نيست !

اس ام اس هاي عاشقانه

حرفي نزني طاقت جنجال ندارم بدجور شکسته ست دلم حال ندارم
درهاي قفس باز و دلم عاشق پرواز از حس پريدن پرم و بال ندارم

اس زيبا عاشقانه

لنگر عشق زدم بر دل طوفاني تو / تکيه گاهم شده است ساحل باراني تو . . .

اس ام اس زيبا عاشقانه

تـــــــو

ز ِنـدگـــي ميکُني پيــــــر ميشوي تَمــــــــامـ ميشوي

مـَــن

عــــــــاشِقــَت ميمانَم عـــــــاشِقــت ميمانَم عـــــاشِقــَت ميمانَم

اس ام اس عاشق

خيلي وقت پيش تشيع جنازه بود
دلم را با تمام آرزوهايم زنده به گور کرده ام . . .!!

اس ام اس عاشقانه زيبا

بنويس نام مرا درکف دستت اي دوست ، تا به وقت قنوتت نبري ازيادم

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس