اس ام اس عاشقانه زيبا العجل يا مهديعج

SMS عاشقانه

اين جمعه ها که به مختار ختم ميشود
بدجور دلم طالب ديدار ميشود
*
اي منتقم بيا!که به عالم خبر دهيم
“شيعه” عزيز و هرکه “جز او” خوار ميشود
*
العجل يا مهدي(عج)

اس عاشقانه

شنيدم قصابى محله تون رو دزد برده؛ sms دادم ببينم جيگر منو نبرده باشن

اس ام اس عاشق تنها

دل تمنا ميکند تا من بسازم خانه اي / عاشقان کي خانه دارند دل مگر ديوانه اي !؟

اس ام اس احساسي زيبا

نام خفت دهندگان را نمي خواستم و خفت کشندگان را ، مي خواستم نام تو را بدانم ، و تنها نامي که مي خواستم و ندانستم .

اس ام اس عاشقانه زيبا

نظامي ترين جمله ي عاشقانه: تو اردوگاه قلبت منم يه اسيرجنگي، تو منو شکنجه ميدي توي اين قلعه سنگي

sms عاشقانه توپ

هنوز رو خاکيم يادمان نميکنند ! واي به روزي که خاکمان کنند !!!!

اس ام اس عاشق

اولين روزي که ديدمت هيچ وقت فکرش رو هم نمي کردم که روزي اينقدر بتونيم با هم دوست باشيم مي گفتم اين هم يه
دوره است که تو مي شي يه همسفرم

اس ام اس عشق و دوستي

مرام فقط مرام گاو،چون نگفت من گفت ما…..رفيق فقط کلاغ نه بخاطر سياهيش به خاطر يه رنگيش………معرفت
فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکي بودنش …

اس ام اس عاشقانه

صداي پاي تو که ميروي ، صداي پاي مرگ که ميآيد . . .

اس ام اس عاشقانه احساسي

غريبه که برايم هميشه آشنا بودي
از پشت مخفيگاه به بيرون بيا که دلم برايت تنگه .

اس ام اس عاشقانه خفن

زندگي تجربه تلخ فراوان دارد و سه تا کوچه و پس کوچه و يک عمر بيابان دارد . . .

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس