اس ام اس پندآموز عرفاني بزرگترين بدبختي آن استطاقت

اس ام اس معني دار

بزرگترين بدبختي آن است که طاقت کشيدن بار بدبختي را نداشته باشيم . باس

اس ام اس سنگين

آدولف هيتلر

اگر تو برنده باشي، نيازي نيست به کسي توضيحي دهي، اما اگر بازنده باشي، نيازي نيست آنجا باشي تا به کسي توضيحي دهي.

اس ام اس سنگين تيكه دار

در دنيا فقط از يک چيز بايد ترسيد و آن خود ترس است . ناپلئون بناپارت

پيامک نقل قول

مردان مقاوم و باتجربه هميشه فرصت دارند كه كارها را از اول شروع كنند
گوته

اس ام اس جملات قشنگ

موفقيت روي ستون هاي شکست شکل مي گيرد . سري چينموي

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

فردريش نيچه :آنچه ناگزير و حتمي الوقوع است مرا خشمناک نمي کند. عشق به سرنوشت در اعماق دل من نهفته است.

اس ام اس کلام بزرگان

اگر ميتواني عاقلتر از ديگران باش ، اما اين موضوع را به آنان مگو . . .

(چستر فيلد)

اس ام اس کلام بزرگان

من اگر در بهشت باشم ولي به من بگويند تو حق نداري جهنم را به اين بهشت ترجيح بدهي از آن بهشت بيرون مي روم . ژان روستان

اس ام اس عرفاني و فلسفي

آدمي ساخته ي افكار خويش است فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است
موريس مترلينگ

پيامک نقل قول

من در روزگاري تيره زندگي ميکنم
در روزگاري که سخن گفتن ساده،نشان بيخردي است
و پيشاني بي چين،نشان بي تفاوتي
آري،آنکه مي خندد خبر فاجعه را دريافت نکرده است…

برتولت برشت

پيامک سخنان بزرگان

من تنها يک چيز مي‌دانم و آن اينکه هيچ نمي‌دانم.

سقراط

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس