اس ام اس جملات قشنگ خير نبايد همگاني باشد

اس ام اس بزرگان

خير نبايد همگاني باشد وگرنه ديگر خير نيست زيرا چيزهاي همگاني ارزشي ندارند. فردريش نيچه

اس ام اس پندآموز عرفاني

کاميابي تنها در اين است که بتواني زندگي را به شبوه خود سپري کني. کرستوفر مورلي

اس ام اس سخنان کوتاه

اسکندر رومي را گفتند ديار مشرق و مغرب به‌ چه گرفتي؟ گفت: هر مملکت را گرفتم رعيتش را نيازردم و نام پادشاهان جز به ‌نيکويي نبردم.سعدي

اس ام اس سخنان بزرگان

آنچه والا بودن يک فرد را ثابت مي کند کرده هاي او نيست چون بيخ و بن آنها معلوم نيست و معاني مختلف دارند بلکه ايمان اوست. فردريش نيچه

اس ام اس جملات بزرگان

به چاي خوردن تو پيش آدم بعدي قسم به اينهمه که در سَرم مُدام شده قسم به من!سعدي

اس ام اس جملات پند آموز

آنکس که به فکر فردا نيست،به غم فردا گرفتار مي شود

کنفوسيون

پيامک سخنان بزرگان

افرادي هستند که نور چشمي شانس و اقبالند و هر وقت سقوط مي کنند مانند گربه روي دو پا بر زمين مي نشينند . کولتون

اس ام اس نصيحت و دلداري

مردي نه اينستکه حمله آورد ، بلکه مردي آنستکه در وقت خشم خود را بر جاي بدارد و پاي از حد انصاف بيرون ننهد . سعدي

اس ام اس سنگين و معني دار

وقتي كه انسان با تمام وجود چيزي را آرزو مي كند ،

به روح جهان نزديكتر است و روح جهان، نيرويي همواره مثبت است …

… پائولو كوئليو …

اس ام اس سخنان بزرگان

به قـــولِ برتراند راسل

مشکل دنيا اين است، که احمق ها کاملاً به خود يقين دارند،
در حاليکه دانايان، سرشار از شک و ترديدند !

اس ام اس عرفاني و فلسفي

»مادر آهنرباي قلب و ستاره قطبي چشم
کودک است«
*جورج هربرت

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس