اس ام اس نصيحت و دلداري افراد موفق هيچ وقت

اس ام اس جملات قشنگ

افراد موفق هيچ وقت اجازه نميدهند که شرايط ازارشان دهد>>>>>>> مارک فيشر

اس ام اس عارفانه

نگذاريد بچه ها اشک بريزند،چرا که باران غنچه ها را ضايع مي کند

ژان پل

اس ام اس عارفانه فلسفي

آزادي عبارت است از دستزدن بههرکاري
که بهوسيله قوانين موضوعهي حکومتي که
تفکيک قوا در آن بهحقيقت پيوسته
است،منع نشده باشد.حکومتي که در آن
قانون را هيئت مقننه تدوين، قوه مجريه
بصورت مجزا اجرا و قوه قضاييهي مستقلي
آن را قضاوت ميکند
*شارل دو منتسکيو

اس ام اس بزرگان

آداب خوب و اخلاق ، دوستان قسم خورده اند و بزودي با يکديگر متحد مي شوند . بارتول

SMS پندآموز

اعمال ثابت ما سرنوشت ما را تعيين ميکند.>>>>>>>>>>>>>>>> انتوني رابيتز

پيامک نقل قول

دنيا اين قدر بزرگه که هر کسي واسه خودش يه جايي داره پس سعي کنيد به جاي اينکه جاي کسي رو بگيريدجاي خودتون رو پيدا کنيد . چارلي چاپلين

اس ام اس نصيحت و دلداري

زکرياي رازي :
طول کشيدن معالجه را دو سبب خواهد بود : ناداني پزشک ، يا نافرماني بيمار .

اس ام اس نصيحت و دلداري

افراطي ترين صورت هيچ انگاري مي تواند اين ديدگاه باشد كه همه باورها ؛ همهء چيزي را حقيقي انگاشتن ها لزوما” به خطا مي روند ؛ به اين علت ساده كه هيچ دنياي واقعي در كار نيست . چنين است يك ظاهر دورنمايي كه از درون ما سرچشمه گرفته است . فردريش نيچه

اس ام اس سنگين و فاز بالا

عجيب است که ما انسان ها از هر جهت تا به اين حد هوشمند هستيم. فضا و ساختمان اتم را کشف مي کنيم اما از ماهيت خودمان اطلاعي نداريم يا درک درستي نداريم . يوستين گوردر

اس ام اس بزرگان جهان

برنامه ريزي ، آوردن آينده به زمان
حال است تا بتوانيد همين اين کاري
براي آن انجام دهيد.آلن يکين

اس نصيحت

” ممکن است مرديکه دائم سؤال مي کند ابله به نظر برسد . ولي کسيکه هرگز سؤال نمي کند در تمام عمر ابله باقي مي ماند ” . لوئي پاولز

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس