اس ام اس پندآموز تهيه کردبلو تارک

اس ام اس پندآموز عرفاني

براي شب پيري در روز جواني بايد چراغي
تهيه کرد.بلو تارک

اس نصيحت

ديل كارنگي

فكر خوب معمار و آفريننده است .

اس ام اس عارفانه فلسفي

درد من مرگــــ مردمي استـــــ که گدايي را قناعتـــ ، بي عرضگي را صبر وبا تبسمي بر
لبـــــ اين حماقتها را حکمتـــــ خدا مينامند

گاندي

اس ام اس معني دار

برتري هميشه منفور بوده است ، و هنگاميکه برتر از همه اي بيشتر منفوري . . .
(گراسيان)

اس ام اس جملات قشنگ

تاريخ نوعي نبش قبر مردگان است. ( ولتر )

اس ام اس سنگين و معني دار

بزرگترين سعادت فرار از فلاكت است.

اليوت

اس ام اس بزرگان جهان

بورلي سيلز : براي جايي که ارزش رفتن داشته باشد ، هيچ راه ميان بري وجود ندارد .

اس ام اس قشنگ و زيبا

بايد بر فريب حواس خود پيروز شويم . فردريش نيچه

اس ام اس دلداري دوست

خير و نبايد همگاني باشد وگرنه ديگر خير نيست زيرا چيزهاي همگاني ارزشي ندارند . فردريش نيچه

اس ام اس جملات قشنگ

لازم نيست گوش کنيد، فقط منتظر شويد. حتي لازم نيست منتظر شويد، فقط بياموزيد آرام و ساکن و تنها باشيد. جهان آزادانه خود را به شما پيشکش خواهد کرد تا نقاب از چهره‌اش برداريد انتخاب ديگري ندارد؛ مسرور به پاي شما در خواهد غلطيد . فرانتس کافکا

اس ام اس سنگين تيكه دار

نسبت به فرد پايين تر از خود نفرت نداريم بلکه نسبت به فرد برابر با خود يا بهتر از خود. فردريش نيچه

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس