پيامک سخنان بزرگان لائو تسه يک

اس ام اس عارفانه

لائو تسه : يک مسافر خوب از خود هيچ ردي بر جا نمي نهد.

پيامک سخنان بزرگان

معني حيات را در زيبايي و قدرت اراده جستجو بايد کرد.

ماکسيم گورکي

اس ام اس سنگين و فاز بالا

آزادي انديشه و قلم و زبان و مجامع و
شغل و منزل و غيره موجب آبادي و
عمران ممالک است
*علياکبر دهخدا

اس ام اس بزرگان

لباس قديمي را بپوشيد ولي کتاب نو بخريد . . .
(آستين فلپز)

اس ام اس کلام بزرگان

آن که خوشي خود را در رنج ديگران بجويد ف هرگز روي خوشي را نمي بيند .

يورا

اس ام اس جملات قصار

* ساختار زيستي ما انسان بودن ما را تضمين نمي کند. افسانه ادريسي

اس نصيحت

يک زندگي را وقتي مي شود با خوشبختي قرين دانست که شروعش با عشق باشد و ختمش با جاه طلبي . بوسکاليا

اس ام اس بزرگان جهان

مردان موفق امروز،کودکان جسور ديروز
بوده اند.دسرا ييلي

اس ام اس جملات قشنگ

بايد زياد مطالعه کنيد تا بدانيد که هيچ نمي دانيد. مونت کيو

اس ام اس عرفاني و فلسفي

براي کشتي*اي که عازم هيچ بندري نيست، باد موافق معنا ندارد.

ميشل دومنتي

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

به قـــولِ زنده يادحسين پناهي
تازه ميفهمم بازي هاي کودکي حکمت داشت
زوووووووو…..
تمرين روزهاي نفس گيرزندگي بود

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس