اس ام اس معني دار هيچ کس بدون تمايل

sms هاي پندآموز

هيچ کس بدون تمايل خودتان نمي تواند بيازاردتان (النوروزولت)

اس ام اس سنگين و فاز بالا

چيزي که زن دارد و دل مرد را تسخير مي کند ، مهرباني اوست ، نه سيماي زيبايش

ويليام شکسپير

اس ام اس جملات قصار

اشك چشمي را خشكاندن، بيش از آن مايه شهرت و افتخار است كه درياي خون به راه انداختن.((بايرون))

اس ام اس بزرگان

اجازه نده ترس تو را فلج سازد>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> مارک فيشر

اس ام اس حکيمانه

هاولاک اليس : جاييکه در آن خوش بيني بيش از هر جاي ديگر رواج و رونق دارد ، تيمارستان است .

اس ام اس پندآموز

بيشتر مردم در سن بيست يا سي سالگي ميميرند، از اين حد که بگذرند ديگر چيزي جز سايه خود نيستند ، باقي زندگي شان صرف آن مي شود که اداي خود را در آورند و روز به روز به صورتي ماشيني تر و با شکلي زننده تر آنچه را که پيش از اين در زماني که زنده بوده اند گفته و کرده اند و انديشيده و دوست داشته اند تکرار کنند… *

رومن رولان

پيامک سخنان بزرگان

لحظاتي وجود دارند که تکرار آنها ممکن نيست،
هرگز نبايد سعي در تکرار لحظات داشت ، بايد آنها را همان گونه که يک بار اتفاق افتاده اند ، فقط تنها به خاطر آورد…

هاينريش بل

اس نصيحت

آلکس مک کنزي : وارد عمل شدن بدون برنامه ريزي علت همه شکست هاست

اس ام اس دلداري دوست

مجرمين با دستهاي قانون نمي ميرند ، آنان با دستهاي انسانهاي ديگر هلاك مي شوند .
”برنارد شاو

اس ام اس جملات پند آموز

خوشبختي توپي است كه وقتي مي غلتد به دنبالش مي رويم و وقتي توقف مي كند به آن لگد مي زنيم . شاتو بريان

اس ام اس جملات پند آموز

رحمت خداوند ممکن است تاخير داشته باشد اما حتمي است>>>>>>> انتوني رابينز

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس