اس ام اس معني دار شکسپير زندگي داستاني

اس ام اس پندآموز عرفاني

شکسپير : زندگي داستاني پرخشم و پرصداست که ابلهي آن را بيان مي کند .

اس ام اس سخنان کوتاه

ما ندرتاً درباره آنچه که داريم فکر مي کنيم ،

درحاليکه پيوسته در انديشه چيزهايي هستيم که نداريم . . .

(شوپنهاور)

اس ام اس بزرگان جهان

هنر خردمند در اين است که عيب خويش را
دريابد و به رفع آن بکوشد.بزرگمهر

پيامک سخنان بزرگان

قانون زندگي,قانون باور است-ژوزف
مورفي

اس ام اس دلداري دوست

مفاهيم سازه هاي مغزي اند حال آنکه ايده ها مقدم بر فکر بشري هستند . در حقيقت درک مغزي ما از ايده ها مفهوم را مي سازند لذا مفاهيم را راهي به قلمرو ذاتها نيست ” . شوپنهاور

پيامک سخنان بزرگان

محبت نيرومندترين جادوها است.گولاس

اس ام اس سخنان بزرگان

شاداب بودن بالاترين خوبي ها وفضيلتي است که بسياري مي توانند به آن دست پيدا مي کنند و بسياري از نعمت آن يا محروم هستند يا خود را محروم مي کنند . اسکاتيش پروورپ

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

صفر را بستند تا ما به بيرون زنگ نزنيم: از شما چه پنهان: ما از درون زنگ زده ايم …! (حسين پناهي)

اس ام اس سخنان بزرگان

عشق ، عشق مي آفريند . عشق ، زندگي مي بخشد . زندگي ، رنج به همراه دارد . رنج ، دلشوره مي آفريند . دلشوره ، جرات مي بخشد . جرات ، اعتماد مي آورد . اعتماد ، اميد مي آفريند . اميد ، زندگي مي بخشد . زندگي ، عشق به همراه دارد . عشق ، عشق مي آفريند . مارکوس بيکل

اس ام اس معني دار

درک کنيد تا درکتان کنند . (استفان کاوي)

اس ام اس فلسفي

لبخند براي انسان مثل آفتاب براي گلهاست. جوزف اديسون

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس