اس ام اس پندآموز عرفاني اگر به دنبال موفقيت

اس ام اس معني دار

اگر به دنبال موفقيت نرويد خودش به دنبال شما نخواهد آمد . مارو اكلينز

اس ام اس کلام بزرگان

حافظه پرونده تخيل و گنجينه عقل دفتر
ثبت وجدان و مخزن انديشه است.بازيل

اس ام اس بزرگان فلسفي

کارهاي بزرگ تنها از مردان بزرگ ساخته است و مردان هنگامي بزرگ مي شوند که بخواهند. شارل دوگل

اس ام اس بزرگان

کسي که داراي عزمي راسخ است جهان را مطابق ميل خويش عوض ميکند .( گوته )

اس ام اس سنگين و معني دار

مردان موفق امروز،کودکان جسور ديروز
بوده اند.دسرا ييلي

اس ام اس عارفانه فلسفي

از گفتن نمي‌دانم نهراس . مارک مک کورميک

اس ام اس سنگين و معني دار

هيچ چيز غرور مرد را مثل شادي زنش ارضاء نمي کند ، چون هميشه آنرا مربوط به خود ميداند

جونسون

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

پسرم مي پرسد :
چرا بايد رياضي بخوانم ؟
دلم مي خواهد بگويم لازم نيست
بي خواندن هم خواهي دانست دو تکه نان
بيش از يک تکه است….

برتولت برشت

اس ام اس فلسفي

شهرت بيشتر برازنده ي مردگان است
و لباس عاريه اي است که به تن زندگان
مضحک مينمايد. . .

اس ام اس جملات قصار

آزادي، هرگز به معني مجوز براي اعمال
استبداد نبوده است
*ماهاتما گاندي

sms هاي پندآموز

ترديدها به ماخيانت مي کنند تا به آنچه
لياقتش را داريم نرسيم. . .
)شکسپير(

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس