پيامک سخنان بزرگان جمع‌آوري اطلاعات به عنوان

اس ام اس عارفانه

جمع‌آوري اطلاعات به عنوان اساس کار مديريت است براي همين است که اکثر وقت روزانه‌ام را صرف آن مي‌کنم. (اندرو گراو)

اس ام اس جملات بزرگان

آنچه فرد تحصيلكرده را از فرد خودآموخته مشخص مي سازد، وسعت دانش نيست، بلكه اعتماد به نفس است.

اس ام اس سنگين تيكه دار

تنها زماني مي توانيد چيزي را که ريشه هاي عميق در فرهنگ شما دارد به وضوح ببينيد که آن چيز در کار دور شدن از شما و فرو رفتن در دور دست باشد . جي.هيليس ميلر

اس ام اس قشنگ و زيبا

به قـــولِ پروفسور حسابي:

يکي از دانشجويان پروفسور حسابي به ايشان گفت : شما سه ترم است که مرا از اين درس مي اندازيد. من که نمي خواهم موشک هوا کنم . مي خواهم در روستايمان معلم شوم .
پروفسور جواب داد : تو اگر نخواهي موشک هواکني و فقط بخواهي معلم شوي قبول ، ولي تو نمي تواني به من تضمين بدهي که يکي از شاگردان تو در روستا ، نخواهد موشک هوا کند

اس ام اس عارفانه فلسفي

آنکه تخم بدي را مي فشاند ، بدون شک همي محصول آن را درو مي کند . دموستن

اس ام اس قشنگ و زيبا

هر که قابليت دريافت زيبايي را داشته باشد, هرگز پير نخواهد شد (کافکا)

اس ام اس بزرگان

راز دوستي وثروت
بهترين و حقيقي ترين دوستانم از تهي
دستانند.توانگران از دوستي چيزي نمي
دانند.موزارت

اس نصيحت

* کدامين طوفان تا کنون سازنده بوده که چنين هر روزه طوفاني مي شويم. رامکو

اس ام اس فلسفي

ديروز همسايه ام از گرسنگي مرد.در عزايش گوسفندها سر بريدند(دکتر شريعتي)

اس ام اس سنگين و معني دار

ثروت کلان در زمان تغيير ايجاد مي شود, کسي که از تغيير عاجز باشد شکست مي خورد.(لستر تارو, کتاب ثروت آفرينان)

اس ام اس سنگين و فاز بالا

بر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و درانسان چيزي بزرگتر از فکر او (هميلتون)

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس