اس ام اس سخنان بزرگان مالبهر آسايش عمر است

اس ام اس بزرگان فلسفي

مال از بهر آسايش عمر است نه عمر از بهر گرد آوردن مال.سعدي

اس ام اس بزرگان

پسرم مي پرسد :
چرا بايد رياضي بخوانم ؟
دلم مي خواهد بگويم لازم نيست
بي خواندن هم خواهي دانست دو تکه نان
بيش از يک تکه است….

برتولت برشت

اس ام اس پندآموز

عشق ميوه تمام فصل هاست و دست همه کس به شاخسارش مي رسد . مادر ترزا

اس ام اس پندآموز

نبوغ، يک درصدش الهام است و نود و نه درصدش عرق ريختن و تلاش – اديسون

اس ام اس سخنان بزرگان

آبرو شرف آدمي چون چوب کبريت است : تنها يکبار مي توان از آن سود جست مارسل پانيول(نمايشنامه نويس فرانسوي)

اس ام اس فلسفي

عمر آنقدر كوتاه است كه نمي‌ارزد آدم حقير و كوچك بماند (ديزرائيلي)

اس ام اس پندآموز

سر دشمن به دست دشمن ديگر كوب كه از دست هردو خلاصي يابي .سعدي

اس ام اس معني دار

اگر ميخواهيد دشمنان خود را تنبيه کنيد به دوستان خودمحبت کنيد
(کوروش کبير)

اس ام اس بزرگان

گرفتاري ها و مشکلات را بخش جداناپذير زندگي بدانيد

ان لاندرز

پيامک سخنان بزرگان

دشمن چون از همه حيلتي فرو ماند سلسله دوستي بجنباند . پس آنگه به دوستي كارها كند كه هيچ دشمني نتواند .سعدي

اس ام اس پندآموز

جمالزاده : چون نيک بنگري دنيا و مافيها را چون ترازويي خواهي يافت که سنگش کرسنگي و پاره سنگش شهوت است . پر کردن معده و خالي کردن کيسي شهوت جذر و مد اين قلزم بي نام و ننگ هزار رنگي است که نامش زندگي است .

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس