پيامک بي وفايي گـاه گـاهـي دلـم هـواي تـو

اس ام اس ياد دوستان بي وفا

بي وفا!!
ايـن روزهـا نـه مـجـالـي
بـراي دلـتـنـگـي دارم
و نـه حـوصـلـه ات را..
ولـي بـا ايـن هـمـه،
گـاه گـاهـي دلـم هـواي تـو را مـيکـنـد

اس ام اس نامردي

من آن گلبرگ مغرورم که ميميرم ز بي آبي ولي با منت و خواري پي شبنم نميگردم

اس ام اس بي وفايي و جدايي

چه فرق مي کند وسوسه سيب يا حوا … براي کسي که آدم نيست

اس ام اس عاشقانه بي وفا

چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا
عــشــق بــرايي يــکــي دلــگــرمــي
و بــراي ديــگــري ســرگــرمــي

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

بيچاره دلم
با ديدنت باز هم لرزيد
نميدانست تو همان بي وفاي ديروزي
بيچاره دل است
عقل ندارد

SMS خيانت

مثل اينکه براش خيلي مهم بودم!چون براي هميشه دورمو خط ____________کشيد

پيامک عشق بي وفا

آئين عشق بازي دنيا عوض شده است
يوسف عوض شده است ، زليخا عوض شده است
آن بي وفا کبوتر جلدي که پر کشيد
اکنون به خانه آمده اما عوض شده است

پيامک عشق بي وفا

اين بار تو بگو که “دوستت دارم”
نترس……….
من آسمان را گرفته ام که به زمين نيايد

اس ام اس بي وفايي

خواب هايت را با که شريک ميشوي
اما هنوز
شـريک تمام بيخوابي هاي من تـويي !!

SMS بي معرفت

چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به ديواري تکيه بدي که يه بار زير آوار نامرديش
همه وجودت له شده ….

اس ام اس عاشقانه بي وفا

رفتم ، مرا ببخش و مگو او وفا نداشت راهي بجز گريز برايم نمانده بود
اين عشق آتشين پر از درد بي اميد در وادي گناه و جنونم کشانده بود

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس