اس ام اس بزرگان جهان مردان بلند نامبا افتخار

اس ام اس جملات قصار

مردان بلند نام و با افتخار هرگز نمي ميرند زيرا که گوهرشان قلوب نسل هاي آينده است . توسيديد

اس ام اس سخنان بزرگان

فونتاکو :
آنچه مي خوريد باعث زخم معده نميشود ، بلکه آنچه شما را مي خورد موجب پيدايش اين زخم مي شود .

اس ام اس بزرگان

ديگران را عفو کنيد. (بابيليوس سايروس)

اس ام اس نصيحت و دلداري

عشق عبارت است از وجود يک روح در دو کالبد. عامليست که دو تن را مبدل بفرشته ي واحدي مي کند . ويکتور هوگو

پيامک سخنان بزرگان

” تا زماني که احساس مي کنم نقاشي ونقش اصلي را نيافته ام به کشيدن ادامه خواهم داد!” . پئر کليوا

اس سنگين

حقيقت را دوست بدار ولي اشتباه را عفو کن؛ ولتر

اس ام اس سنگين و فاز بالا

اين مقام نيست که …. را مي‌سازد، …. است که مقام را مي‌سازد. (استانلي هافي)

اس ام اس معني دار

ما از عروسک کمتريم
آنها مرده بودند و زندگي مي کردند
ما زندگي مي کنيم و مرده ايم. . .

اس ام اس فلسفي

آينده از آن کساني است که به استقبالش مي روند . فردريش نيچه

اس ام اس پندآموز عرفاني

آرزوهي هر فرد موجب شکل گرفتن و بقاي افکار او ميشود>>>>>>>>> هراکليتوس

پيامک نقل قول

نه چندان درشتي كن كه از تو سير شوند ،نه چندان نرمي كن كه بر تو دلير شوند . سعدي

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس