پيامک سخنان بزرگان باربارا ميلو اورباخ

اس ام اس عارفانه

باربارا ميلو اورباخ : همه چيز امکانپذير است . اين را به همه بگوييد.

اس ام اس سخنان کوتاه

…. کسي است که بيش از ديگران مي‌بيند، فراتر از آنچه که ديگران مي‌بينند، مي‌بيند و قبل از ديگران مي‌بيند. (لروي ايمز)

SMS پندآموز

شايد من بهتر مي دانم که چرا بشر تنها
حيواني است که مي خندد.تنها انسان است
که به شدت رنج مي برد و مجبور است
خنده را بيافريند.نيچه

پيامک سخنان بزرگان

وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد
بخاطر اين است که شما چيز زيادي از آن نخواسته ايد
(کورش کبير)

اس ام اس سنگين تيكه دار

انسان خوشبخت آن کسي است که حوادث را با تبسم و اندکي دقت بعلت وقوع آن تلقي وقبول نمايد . مترلينگ

اس ام اس نصيحت و دلداري

رمز موفقيت در ثبات قدم نهفته است . بنجامين

اس ام اس عارفانه

مجرمين با دستهاي قانون نمي ميرند ، آنان با دستهاي انسانهاي ديگر هلاك مي شوند .
”برنارد شاو

اس ام اس سنگين تيكه دار

شجاعت مانندعشق از اميد تغذيه مي کند. بناپارت

اس ام اس سنگين و معني دار

به قـــولِ مارتين لوتر کينگ،

گرفتن آزادي از مردمي که نميخواهند برده بمانند,سخت است اما دادن آزادي به مردمي که ميخواهند برده بمانند سخت تر است…!

اس ام اس فلسفي

عشق ، خطاي فاحش فرد در تمايز يک آدم معمولي از بقيه ي آدم هاي معمولي است . برنارد شاو

اس ام اس سنگين تيكه دار

با رنج عميق دروني آدمي از ديگران جدا مي شود و والا مي شود. فردريش نيچه

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس