اس ام اس جملات پند آموز آينده را آماده مي سازدفنلون

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

وفاداري به حال است که وفاداري به
آينده را آماده مي سازد.فنلون

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

لباس قديمي را بپوشيد ولي کتاب نو بخريد . . .
(آستين فلپز)

اس ام اس سنگين تيكه دار

تنها کاري را تا فردا کنار بگذار،
که حاضري بميري بدون اينکه انجامش داده باشي

(پابلو روئيس پيکاسو– Pablo Ruiz Picasso) …

اس ام اس جملات قصار

با خود عهد ببند که هيچگاه بيکار ننشيني.

توماس جفرسون

اس ام اس سنگين تيكه دار

عشق زماني است که براي شاد کردن معشوق احتياجي به کلام نداشته باشي، تنها لرزش قلب تو کافي است.
)کيتلين راجرز

اس ام اس سخنان کوتاه

در روز عشاق براي دوستت کارتي بفرست
و روي آن بنويس» :از طرف کسيکه فکر
ميکند تو بي نظيري. «براون

اس ام اس بزرگان جهان

سرنا گري
هيچ وقت سوار ماشين مردهاي ناشناس نشويد و فراموش نکنيد که همه ي مردها براي شما ناشناس هستند .

اس ام اس جملات تکان دهنده

اگر يک بار ديگر به دنيا مي آمدم بسيار سبک تر گردش مي کردم.
در بهار با پاي برهنه زودتر به راه مي افتادم و در خزان با همان پاها، ديرتر برمي گشتم، بيشتر مي رقصيدم شنگول تر اسب سواري مي کردم و داوودي هاي بيشتري مي چيدم. نادين استير

اس ام اس نصيحت و دلداري

تنها باشيد اما نه منزوي.با مردم مراوده داشته باشيد و خدا را در آنها ببينيد.جي پي واسواني

اس ام اس عارفانه

بزرگمهر :آن کس که به آموختن کوشاتر و گوشش به دانش نيوشاتر است ، اميدوارترين کسان است .

اس ام اس عارفانه فلسفي

اگر نتوانيم آزاد زندگي نمائيم ، بهتر است مرگ را با آغوش باز استقبال کنيم .

مهاتما گاندي

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس