اس ام اس نصيحت و دلداري سرنگ گريه به دنيا

اس ام اس عرفاني و فلسفي

سرنگ : با گريه به دنيا مي آيي اما چنان زندگي کن که با خنده از دنيا بروي .

sms هاي پندآموز

* دل تنها جايي است که نبايد دربش را بست ، بگزاريم حتي رقيبان هم واردش شوند. رامکو

پيامک سخنان بزرگان

توانايي بيان اينکه چقدر کسي را دوست داري عشق است اما اندک. )پتراچ )

اس نصيحت

آينده از آن کساني است که به
استقبالش مي روند.فردريش نيچه

اس ام اس حکيمانه

آدمي ساخته‌ي افکار خويش است فردا همان خواهد شد که امروز مي‌انديشيده است . مترلينگ

اس ام اس سنگين تيكه دار

عشق ابدي است، ممکن است چهره ظاهري عشق تغيير يابد ولي جوهره وجودي آن هرگز. )جف زينرت )

اس ام اس کلام بزرگان

براي اينكه بشر بتواند در دنيا خوشبخت زندگي كند بايد از قسمتي از توقعات خود بكاهد.

شامفور

اس ام اس حکيمانه

عشق چيزيست که بيعقلان را عاقل مي کند و عاقلان را عاقلتر مي نمايد و آن ها را که بيش از اندازه عاقلند را کمي بي قيد مي سازد .؟. د. اسميت

اس ام اس معني دار

به جاي اينکه به تاريکي لعنت بفرستيد، يک شمع روشن کنيد – کنفوسيوس

اس ام اس جملات تکان دهنده

اگر بر آب روي، خسي باشي، اگر بر هوا پري، پرنده اي باشي، دل به دست آر تا كسي باشي.((خواجه عبدا… انصاري))

اس ام اس جملات پند آموز

من تنها يک چيز مي‌دانم و آن اينکه هيچ نمي‌دانم.

سقراط

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس