اس ام اس جملات بزرگان

SMS پندآموز

عشق ماندگار هرگز بر جاذبه ي جسماني
ميان شما و معشوق که همواره در حال
تغيير است متکي نيست.باربارا دي
آنجليس

اس ام اس دلداري دوست

انسان تاريخ را مي سازد، نه تاريخ انسان را آنري ماسيس(نويسنده فرانسوي)

اس ام اس سخنان کوتاه

به راستي که شماري بسيار از مردم با ياوه گويي هاي خود نشان مي دهند که ميان تهي هستند اما اندکي از آنان نيز با سکوت خود نشان مي دهند که الهي هستند. تاولر

پيامک سخنان بزرگان

اگر يکـــ سال ثمر از کاري را خواستي گندم بکار، اگر دو سال خواستي درختـــ بکار
اما اگر صد سال ثمر خواستي به مردم ياد بده

” كـنـفـوسيـوس — Confucius “

اس ام اس پندآموز

آدمي ساخته ي افكار خويش است فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است
موريس مترلينگ

اس نصيحت

چراغ مايه دفع تاريکي است ، بدي جوهر تاريکي در زندگي آدمي است ، که از آن دوري بايد جست .فردوسي خردمند

اس ام اس جملات تکان دهنده

در دنيا فقط از يک چيز بايد ترسيد و آن خود ترس است . ناپلئون بناپارت

اس ام اس فلسفي

سعادت مانند توپ فوتبال است وقتي از ما دور مي شود دنبال آن مي دويم و وقتي مي ايستد با يك ضربه آنرا از خود دور مي سازيم.

شاتو بريان

اس ام اس سنگين و فاز بالا

هيچ وقت نمي توانيد با مشت گره كرده ، دست كسي را به گرمي بفشاريد .
”گاندي”

اس ام اس عرفاني

ادمي اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به
زودي موفق ميگردد
ولي او مي خواهد خوشبخت تر از ديگران
باشد و اين مشگل است
زيرا او ديگران را خوشبخت تر از انچه
هستند تصور ميکند. . .
)مونتسکيو(

اس ام اس سخنان بزرگان

صداقت نخستين فصل دفتر دانايي است . تامس جفرسن

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس