اس ام اس عارفانه فلسفي مارج پيرسي Marge Piercy


اس ام اس جملات قشنگ

“زندگي اولين هديه است، عشق دومي و درک سومين.”

مارج پيرسي (Marge Piercy)

اس ام اس کلام بزرگان

افراد دانا کوشش دارند خود را همرنگ محيط سازند ولي اشخاص ديوانه سعي مي کنند محيط را به رنگ خود در آورند ، به همين جهت تحولات و ترقيات اجتماع به دست ديوانگان بوده است . آندره مورا


مشاهده کلیپ

اس ام اس جدايي و خداحافظي روزگاري مردم دنيا دلشان درد


اس ام اسهاي بي معرفتي

روزگاري مردم دنيا دلشان درد نداشت. هر کسي غصه اينکه چه مي کرد نداشت. چشم سادگي از لطف زمين مي جوشيد. خودمانيم زمين اين همه نا مرد نداشت

اس ام اس بي وفايي و جدايي

بزركترين اشتباهم اين بود كه التماست كردم بمون نمي ارزيدي ديرفهميدم.


مشاهده کلیپ

پيامک شعر کوشش عاشق ديوانه به جايي


اس ام اس تک بيتي

تا که از جانب معشوقه نباشد کششي
کوشش عاشق ديوانه به جايي نکشد

SMS شعر

گر چه از ياد بداد ان مه نوشاد مرا
ليك يادش نرود از دل ناشاد مرا
سر و جان را همه بر باد دهم از شادي
مژده امدنش گر بدهد باد مرا


مشاهده کلیپ

اس ام اس جوک دوستم ميکه وقتيداداشم دعوام ميش


SMS خنده دار

دوستم ميکه وقتي با داداشم دعوام ميشه منو با بوي زير بغلش تهديد ميکنه

اس ام اس جک خنده دار

ببخشيد مزاحم شدم مهرتون تو دلم جا مونده بود، گفتم دنبالش نگردي


مشاهده کلیپ

پيامک شعر با اين دل خو كرده


اس دو بيتي

هرروز بميرم ز فراق و سفر تو

هر روز بگيرم ز جماعت خبر تو

اي دوست چرا رفتي و بنهاديم اكنون

با اين دل خو كرده به شور و شرر تو

پيامك شعر

پروانه صفت دور رخ شمع تو گرديم ……. در رخنه بر آن قلب تو بي فن و شگرديم

سوزيم به يك شعله ات هر روز دوصد بار ……. اما پي خورشيد دگر هيچ نگرديم


مشاهده کلیپ

اس ام اس معني دار عشق براي مرداحساسات عميقغير


اس ام اس دلداري دوست

عشق براي مرد از احساسات عميق و غير ارادي نيست ، بلکه قصد و عقيده است . مادام دوژيرادرن

اس ام اس سنگين

هرگز نمي توانيم کسي را که به او لبخند نزده ايم از ته دل دوست داشته باشيم. (ايمز ريپلاير)


مشاهده کلیپ

اس ام اس نصيحت و دلداري ژان دولافتن


اس ام اس کلام بزرگان

” خم مي شوم، ولي خرد نمي شوم! “
( ژان دولافتن )

اس ام اس دلداري دوست

خدايا!به سراغم بيا ،تيمارم کن،زخمهايم را التيام بخش،مرا ياري ده،تنها ياري دهنده واقعي تو هستي!جي پي واسواني


مشاهده کلیپ

اس ام اس بزرگان جهان خاموش در لانه بنشيندتخم‌ها را


اس ام اس جملات بزرگان

همه قُدقُد ميکنند، اما کيست که هنوز بخواهد
خاموش در لانه بنشيند و تخم‌ها را بپرورد. «نيچه»

اس سنگين

براي شروع بايد باور داشته باشي که ميتواني سپس با اشتياق شروع کني.> مارک فيشر


مشاهده کلیپ

اس ام اس پندآموز عرفاني مارک اورل


اس ام اس قشنگ و زيبا

آينده همان است که ما مي انديشيم.
مارک اورل

اس ام اس پندآموز عرفاني

عشق براي روح عادي يک پيروزي و براي روح بلند يک فداکاريست . کوستين


مشاهده کلیپ

sms سرکاري و خنده دار از اين به بعد هر


پيامک سرکاري

از اين به بعد هر کسي بهت گفت دوست دارم برو بغلش کن اروم سرت و بزار روي شونه هاش و يواش در گوشش بگو …….خفه ميشي يا خفت کنم؟

پيامک سرکاري باحال

خاکي بودن آسفالت شدن را در پي دارد !


مشاهده کلیپ


برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس