اس ام اس جدايي از عشق اگر بر چرخ هفتم پا

SMS خيانت

اگرچه نازنينان را وفا نيست / گلستاني چو باغ آشنا نيست
اگر بر چرخ هفتم پا گذارم / دلم يک لحظه از يادت جدا نيست

اس ام اسهاي بي معرفتي

احساس من به تو مابين حرفام نيست
هرچي بهت ميگم اوني که مي خوام نيست

اس ام اس دلتنگي و شکايت

حرف ميزني اما تلخ محبت ميکني ولي سرد
چه اجباري است دوست داشتن من ؟

پيامک عشق بي وفا

من خود،به تو پرِ پرواز دادم،
اما…
به همه گفتم درب قفسش باز بود و…
پريد…

اس ام اس نامردي

از زشــتي کردار تو هم خسته شدم . بي معرفتي ديده و بشکسته شدم
پژواکم و در ســـينه صد کوه اســـي / بي مهري و غم ديدم و لب بسته شدم

اس ام اس دل شکسته

بزرگترين اشتباهم اين بود که التماس کردم بماني … نمي ارزيدي دير فهميدم …!!!

پيامک بي وفايي

بزركترين اشتباهم اين بود كه التماست كردم بمون نمي ارزيدي ديرفهميدم.

پيامک بي وفا

ببين خدايي با دلم چه کردي اين کارا رو با دل ديگه کردي؟
هيچکي مثه من نازت و خريده؟ هيچکي با روياي تو پر کشيده؟
برو ولي اينو يادت بمونه تو قول دادي بي وفاي ديوونه

اس ام اس بي وفايي دوست

دل به دلم که ندادي، پا به پايم که نيامدي،دست در دستم که نذاشتي، سر به سرم ديگر نگذار که قولش را به بيابان
داده ام

اس ام اسهاي بي معرفتي

دلتنگم آنچنان که اگر ببينمت بکام ، خواهم که جاودانه بنالم به دامنت ، خواهم که جاودانه بماني کنار من ، اي نازنين که هيچ وفا نيست با منت

پيامک بي وفا

صد سال در بيابان آواره شوي / به از آن است که در خانه محتاج نامردان شوي

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس