اس ام اس جملات قشنگ خنده را بيافريندنيچه

اس سنگين

شايد من بهتر مي دانم که چرا بشر تنها
حيواني است که مي خندد.تنها انسان است
که به شدت رنج مي برد و مجبور است
خنده را بيافريند.نيچه

SMS پندآموز

گريستن :
آنکه از دست روزگار به خشم مي آيد ، هر آنچه آموخته بيهوده بوده است .

اس ام اس سنگين و معني دار

آدمي را هيجان به سوي خرد رهنمون شده است. مارکي دوونارگ

اس ام اس جملات پند آموز

بخاطر بسپاريم که تنها راه تامين خوشبختي اين نيست که متوقع حقشناسي از ديگران باشيم بلکه خوبيهائيکه به آنها مي کنيم بايد فقط بمنظور تامين مسرت باطن خودمان باشد . ديل کارنگي

اس ام اس عرفاني

اگر مي خواهي خوشبخت باشي براي خوشبختي ديگران بکوش زيرا آن شادي که ما به ديگران مي دهيم به دل ما بر مي گردد . بتهوون

اس نصيحت

ديگران را عفو کنيد. (بابيليوس سايروس)

اس ام اس پندآموز

” خوشبخت، کسي است که آرزوهاي بسيار دارد و آرزومند است که براي برآوردن آنها گام هايي بردارد.
زيگ زيگلار “

اس ام اس پندآموز عرفاني

تا چيزي را نپذيريم نمي توانيم تغييرش
دهيم.کارل يونگ

اس ام اس معني دار

انسان همچون رودخانه است ، هرچه عميقتر باشد آرام تر و متواضع تر است . منتسکيو

اس ام اس جملات تکان دهنده

»تار و پود روح مادر را از مهرباني بافتهاند«
*رالف والدو امرسن

اس ام اس جملات بزرگان

عشق ما را ميکشد تا دوباره حياتمان ببخشد . بوبن

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس