اس ام اس حکيمانه نادان را بهخاموشي نيستاگر

اس ام اس سنگين و فاز بالا

نادان را به از خاموشي نيست و اگر اين مصلحت بدانستي ، نادان نبودي .سعدي

اس ام اس فلسفي

* در بيکرانه زندگي دو چيز افسونم کرد.آبي آسمان که مي بينم و ميدانم نيست و خدايي که نمي بينم و ميدانم هست (دکتر شريعتي)

اس ام اس بزرگان

فردريش نيچه :انسان چيزي است که بر او چيره مي بايد شد.

اس ام اس سخنان بزرگان

گفتار، آينه روح است; پس زماني که فردي صحبت ميکند، خودش است….
(پابليوس سيروس)

اس ام اس سنگين تيكه دار

به قـــول ارنستو چه گوارا

دستم بوي گل ميداد
مرا به جرم چيدن گل محکوم کردند…
اما هيچ کس فکر نکرد که شايد

يک گل کاشته باشم
…!

اس ام اس نصيحت و دلداري

جواني صندوق در بسته اي است که فقط پيران مي دانند درون آن چيست . دوکلوس

اس ام اس سخنان کوتاه

دو کس دشمن ملک و دين‌اند، پادشاه بي‌حلم و زاهد بي‌علم سعدي

اس ام اس نصيحت و دلداري

دوگلاس مك آرتور :
گذشت زمان آدمي را پير نمي سازد، بلكه ترك آرمانها و كمال مطلوبهاست كه ما را فرتوت و افتاده مي كند

اس ام اس سنگين و معني دار

آينده به کسي تعلق دارد که مي داند چگونه منتظر نشيند. مثل روسي

اس ام اس حکيمانه

هيچ چيز محال نيست و هر کاري راهي دارد، اگر به اندازه شايسته، اراده داشته باشيم، به قدر کافي وسايل پيدا مي‌کنيم. (لاروشفو کولد)

پيامک سخنان بزرگان

هر آن سري که داري با دوست در ميان منه چه داني وقتي دشمن تو گردد و هر گزندي تواني به دشمن مرسان که باشد وقتي دوست گردد.سعدي

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس