اس ام اس زيبا عاشقانه و خاصيت عشق اين است

اس ام اس عاشقانه خفن

بيا تا برايت بگويم تا چه اندازه تنهايي من بزرگ است
و تنهايي من شبيخون حجم تو را پيش بيني نميکرد
و خاصيت عشق اين است

اس ام اس عشق

دوستي اتفاق است ، جدايي رسم طبيعت ، طبيعت زيباست
نه به زيبايي حقيقت ، حقيقت تلخ است ، نه به تلخي جدايي
جدايي سخت است نه به تلخي “تنهايي ”

پيامک عاشقانه

در ديده به جاي خواب ، آب است مرا / زيرا که به ديدنت شتاب است مرا . . .

sms عاشقانه توپ

عاقبت يک روز مغرب، محو تماشاي مشرق ميشود
عاقبت غربي ترين دل نيز عاشق ميشود
شرط ميبندم زماني که نه زود است و نه دير
مهرباني حاکم کل دنيا ميشود

اس ام اس عاشقانه خفن

با ما کج و با خود کج و با خلق خدا کج

آخر قدمي راست بنه اي همه جا کج . . .

اس ام اس احساسي زيبا

گفتمش نقاش را نقشي بکش از معرفت
با قلم نقش تو را با وسعت دريا کشيد

اس ام اس عشقي

امشب بر شانه هاي دلم
کوله باري سنگيني مي کند
کوله باري پُرِاز دلتنگي
دلم مي شکند زير بار اين همه دلتنگي
روحم ولي در پي دلتنگي ديگر

اس ام اس عاشقانه احساسي

اگر دو تا بودي مي زاشتمت روي چشمام حالا که يک دونه اي جات هميشه تو قلبمه

اس ام اس عشقي باحال

کاش دوست داشتن فرستادني بود تا از راه دور تقديم تو ميکردم

اس عاشقانه

گفتي لب تر کن تا دنيا را به پايت بريزم
حالا من چشم تر کردم
مي آيي ؟

اس ام اس عاشقانه خفن

من اميدم را در ياس و نا اميدي يافتم

خورشيد تابانم را در شب تار يافتم

عشقم را در بدترين سال عمرم يافتم

هنگامي که او رفت خاکستري بودم گر گرفته !

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس