اس ام اس عشق روزا چشماي خونيبي حوصلگيانتظار

اس عاشقانه

دوست داشتم هر شب بهش شب بخير رو بگم و بعد بگيرم بخوابم . الان دو ماهي هست که نخوابيدم
شبا موزيک و خاطراتش و يه بالشت توي بغلم
روزا چشماي خوني و بي حوصلگي و انتظار براي تموم شدن روز

اس ام اس عاشق تنها

دردم اين است که بايد پس از اين قسمت ها
سال ها منتظر قسمت آخر باشم . . .

اس ام اس عشقي باحال

مي نشينم روي ايوان با دو استکان چاي
آري فقط با دو استکان چايمي نشينم به انتظار ، فکر مي کنم ، فکر مي کنم و تکرار مي کنمتو مي آيي تو مي آيي تو مي آييو يک روز تو مي آيي به روي ايوان براي صرف چاي و مي پرسي :هنوز هم دوستم داري ؟

اس ام اس عاشقانه احساسي

شير و شکر نه شام هم نه ، قهوه لطفا
قليان پشت بام هم نه ، قهوه لطفا
بدجور تلخم اين غزل طاقت ندارد
اين واژه هاي خام هم نه ، قهوه لطفابي شير آقا بي شکر بي قند بي عشقنه ، مثل من ناکام هم نه ، قهوه لطفاخانم شما خوبيد؟ آراميد؟ من؟ ها-تلخم فقط ، آرام هم نه ، قهوه لطفاآقا کمي موزيک هم با خود بياريدآرام نه ، سرسام هم نه ، قهوه لطفاخانم شما گيجيد ! نه من خوبِ خوبمدرگير با اوهام هم نه ، قهوه لطفادلگيرم و دلتنگ اما گله اصلا
از عشق نافرجام هم نه ، قهوه لطفا

اس ام اس عشق

دوستي رو از زنبور ياد نگرفتم كه وقتي از گل جدا ميشه ميره سراغ گل ديگه…
دوستي رو از ماهي ياد گرفتم كه وقتي از آب جدا ميشه ميميره…

اس ام اس عاشقانه خفن

آن زمان که بايد دوست بداريم کوتاهي مي کنيم ، آن زمان که دوستمان دارند لجبازي
ميکنيم ، و بعد براي آنچه از دست رفته آآآه ميکشيم …

اس ام اس عاشق تنها

هزار دليل براي دوست داشتن ، يک دليل براي دوست نداشتن
اون يک دليل رو به خاطر هزار دليلت دوست داشته باش . . .

اس ام اس احساسي قشنگ

يه نفس ياد خدا ، يه سبد خاطر آسوده و شاد ، يه بغل شبنم آرامش صبح ، يه هزار آينه از جنس دعا ، همه تقديم شما.

اس ام اس احساسي زيبا

گر تو گرفتارم کني

من با گرفتاري خوشم

داروي دردم گر تويي

در اوج بيماري خوشم

پيامک عاشقانه

درد را با پيچک لبخند مي پيچم به خويش
تا دلت غمگين نگردد هر زمان پيش مني

اس ام اس احساسي زيبا

دوستي آن نيست كه زنبور با گل مي كند شيره اش را مي مكد آخر رهايش مي كند دوستي آن
است كه پروانه با گل مي كند هزار بار خار مي خورد باز هم تحمل مي كند …
.

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس