اس ام اس بزرگان جهان عشق نخستين سبب وجود

پيامک نقل قول

عشق نخستين سبب وجود انسانيست . وونارگ

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

هر اخلاق و دستور اخلاقي طبيعت بردگي و حماقت را پرورش مي دهد زيرا روح را با انضباط تحميلي خود خفه و نابود مي کند. فردريش نيچه

اس ام اس معني دار

معني حيات را درزيبائي و قدرت اراده بايد جستجو کرد. ماکسيم گورکي

اس ام اس عارفانه فلسفي

تصحيح نکردن اشتباه،اشتباه ديگري است

کنفوسيوس

اس ام اس سخنان کوتاه

اشکهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست . بودا

اس ام اس بزرگان فلسفي

” خواسته ها، آرزوهاي ما هستند و نيازها، ضرورتهاي ما؛ نيازها براي دستيابي به کاميابي و کامروايي، ضروري هستند.
اسپنسر جانسون “

اس ام اس سنگين و فاز بالا

اگر انسان ها در طول عمر خويش ميزان کارکرد مغزشان يک ميليونوم معدشان بود
اکنون کره ي زمين تعريف ديگري داشت….!
( انشتين )
.

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

عشق چيزيست که بيعقلان را عاقل مي کند و عاقلان را عاقلتر مي نمايد و آن ها را که بيش از اندازه عاقلند را کمي بي قيد مي سازد .؟. د. اسميت

اس ام اس جملات قصار

لبخند سيستم روشنايي رخسار است و سيستم گرمايي دل باربارا جانسون

اس ام اس نصيحت و دلداري

طبقه بندي مردها از نظر مادر من : مرد خوب برايت هر کاري انجام مي دهد ، مرد بد هر بلايي که بتواند به سرت مي آورد .
“مارگارت ات وود ”

اس ام اس معني دار

فردوسي خردمند : اگر براي انجام کاري بزرگ ، زمان نداري .بهتر است بي درنگ آن را به ديگران بسپاري .

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس