اس ام اس نصيحت و دلداري عشق اين توانائي را

اس ام اس جملات قشنگ

عشق اين توانائي را مي دهد که بگوئيد ، پوزش مي خوا هم . کن بلانچارد

sms هاي پندآموز

تاريخ از طوفانها سخن مي گويد و از وجود آرامش ها بي خبر است .( ولتر )

sms هاي پندآموز

دوستي دشمن
دشمن چون از همه حيلتي فرو ماند
سلسله دوستي بجنباند.پس آنگه به
دوستي کارها کند که هيچ دشمني نتواند.
سعدي

اس ام اس سنگين و معني دار

اگر به دنبال موفقيت نرويد خودش به دنبال شما نخواهد آمد . مارو اكلينز

اس ام اس سنگين و فاز بالا

* به جاي هديه دادن گل مرده به يکدگر ، قدري لبخند زنده به همديگر هديه کنيم. رامکو

اس نصيحت

آنچه براي يک نفر سزاوار است نمي توان گفت براي فرد ديگر هم سزاوار است. به عنوان مثال انکار نفس و افتادگي سزاوار يک فرمانده نيست و برايش فضيلت محسوب نمي شود. حکم يکسان صادر کردن براي همه غير اخلاقي ست. فردريش نيچه

اس ام اس معني دار

فردريش نيچه :ارزش يابي هر چيز بستگي به توان خواهي آن دارد.

اس ام اس عرفاني

” تا زماني که احساس مي کنم نقاشي ونقش اصلي را نيافته ام به کشيدن ادامه خواهم داد!” . پئر کليوا

پيامک سخنان بزرگان

فيلسوفي که درصدد آفرينش جهان بنابر تصور خويش است مي خواهد همه به فلسفه اش ايمان بياورند و اين همان روا داشتن استبداد بر ديگران است. فردريش نيچه

اس ام اس پندآموز عرفاني

آينده از آن کساني است که به
استقبالش مي روند.فردريش نيچه

اس ام اس کلام بزرگان

شجاع يکبار مي ميرد ولي ترسو هزار
بار.الين چانک

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس