پيامک عاشقانه کوتاه دلرنجيدکسي خرسند کردن مشکل

اس ام اس عشقي

دل که رنجيد از کسي ، خرسند کردن مشکل است ، شيشه بشکسته را پيوند کردن مشکل است ، کوه را با آن بزرگي مي توان هموار کرد ، حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است .

sms عاشقانه توپ

کلاغ ها گرچه سياهند و آوازشان خوش نيست

اما آنقدر با وفايند که شاخه هاي خشک درختان را در فصل سرد زمستان

تنها نميگذارند . . .

پيامک عاشقانه کوتاه

الهي بميرم سياه پوشت کنم نه آنکه بمانم و فراموشت کنم !

اس ام اس عشق و دوستي

آفتاب پنجره را ميشناسد حتي اگر بسته باشد
مهتاب به ديدارم مي آيد حتي اگر خسته باشد
دل هواتو ميکند حتي اگر شکسته باشد . . .

اس ام اس هاي عاشقانه

کاش مغز داشتم و مرگ مغزي مي شدم و قلبم را به تو اهداء مي کردم…!!!

اس ام اس زيبا عاشقانه

هيچوقت در خيابان دستم را نميگرفت؛
هميشه ب او حق ميدادم و امروز بيشتر حق ميدهم؛
تا من را ديد دستش را رها کرد
نميدانست دارد ب مرده اي نگاه ميکند ک چند دقيقه قبل با ديدن دستش در دست ديگري و لبخند روي لبش، قلبش از جا کنده شده است…

اس عاشقانه

شرط دل دادن دل گرفتنه وگرنه يکي بي دل ميشه و يکي دو دل !

اس ام اس زيبا عاشقانه

دلم آرامشِ وارونه ميخواهد
يعني:
“ش م ا ر ا ”

اس ام اس عشقي باحال

اين نامه زمن که ازتودورم،خاموش چوراه بى عبورم،بى توست مراجهان فراموش،درسينه من
فغان خاموش،صدقصه کنم زآشنايى بس گريه زتلخى جدايى،ازحال دلم تورا خبرنيست،دل از دل
من شکسته ترنيست،ازتوجداشدن چه سخت است،اين بازى تلخ سرنوشت است،بى لذت روح تن چه
ارزد،بادورى توجهان چه ارزد،در روح منى ازم جدايى،هرجابنگرم تودرميانى،از زحمت
صبردرفغانم،صبرى پس ازاين نتوانم،ديوارميان ماکشيدند،منوبه غمهاآشناکرد،

اس ام اس هاي عاشقانه

گاهي سر مي چرخانم و به گذشته نگاه ميکنم
چقدر خستگي پشت سرم جا مانده …

اس زيبا عاشقانه

ترسم از روزيست که مي خواهي کني ترک مرا
دست بيداد فلک موجي زند بر قايقت

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
پيامک سرکاري باحال اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري اس دلگير اس ام اس هاي سرکاري اس سرکاري پيامک تولد پيامک سرکاري پيامک تبريک اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس